Sprawozdanie z III Zjazdu Andragogicznego

Ewa Skibińska, Ewa Dębska, Monika Gromadzka, Anna Marianowska, Krzysztof Pierścieniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.002

Abstrakt


W czerwcu 2016 roku Uniwersytet Warszawski miał zaszczyt gościć uczestników III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego. Organizatorzy Zjazdu – Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego UW – zaprosili uczestników Zjazdu do dyskusji o różnorodnych kontekstach edukacji dorosłych, partycypacji osób dorosłych w edukacji, najlepszych rozwiązaniach dydaktyczno- metodycznych. Zaproponowali zarówno podjęcie refleksji teoretycznej, jak też zaprezentowanie wyników badań oraz nowoczesnych metod kształcenia dorosłych. Zaproszenie na Zjazd przyjęło 119 osób reprezentujących 19 uniwersytetów oraz 13 szkół wyższych w Polsce oraz 6 szkół wyższych zza granicy, a także 7 instytucji/organizacji/fundacji prowadzących zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych. Zaproszenie przyjęli również profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego reprezentujący inne dyscypliny naukowe. Podczas dwóch dni Zjazdu wygłoszonych zostało 80 referatów oraz zaprezentowane zostały działania edukacyjne podejmowane przez 7 organizacji.


Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism