Edukacja dorosłych w kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Wprowadzenie do obrad

Agnieszka Stopińska-Pająk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.001

Abstrakt


Tekst wystąpienia otwierającego obrady.

Fragment:

"W trakcie obrad podejmować będziemy dyskurs nad edukacją dorosłych z różnych dyscyplinarnych perspektyw badawczych, a mianowicie: pedagogiki i seksuologii, socjologii, historii oraz ekonomii. Pozwoli to nam wszystkim, reprezentantom różnych dyscyplin zajmujących się edukacją dorosłych, przyjrzeć się, jak to pojęcie funkcjonuje w ramach konkretnej dyscypliny i co możemy z tego sposobu ujmowania włączyć do swojego obszaru badań i do własnego rozumienia, ale także – i to jest szczególnie istotne – jak ludzie dorośli, uczestnicy edukacji, postrzegają edukację, jakie imaginaria – jak za Charlesem Taylorem (2010) można byłoby określić – kształtują ich myślenie o edukacji. Jest to szczególnie ważne dla praktyk badawczych realizowanych w obrębie andragogiki".


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bal M. (2012), Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: Krótki przewodnik, tłum. Marta Bucholc, Warszawa.

Burszta W. J., Zeidler-Janiszewska A. (2012), Poza akademickimi podziałami. Wędrowanie z Mieke Bal – wstęp (w:) M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: Krótki przewodnik, tłum. Marta Bucholc, Warszawa.

Czapliński P. (2016), Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków.

Kola A. M. (2016), Recepcja terminu „wychowanie” na łamach czasopisma „Praca Socjalna”, „Wychowanie w Rodzinie”, nr 1, T. XIII.

Tabaszewska J. (2013), „Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – przykład inter- czy transdyscyplinarności? „Studia Europaea Gnesnensia”, nr 8.

Taylor Ch. (2010), Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism