IV Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL „Uniwersytet wobec nowych wyzwań. Od University LLL do LLL University”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 05.04.2017 r.

Magdalena Barańska, Anna Wawrzonek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/16689

Abstrakt


Sprawozdania

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism