Audit of risk-management methods in respect of their acceptance of analysis medical activity

V. Biryukov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/16727

Abstract


The work is devoted to the analysis of accessibility, usefulness and the possibilities of introducing a number of risk management methods into medical institutions on the basis of the choice of heads medical institutions, after getting to know them with the main methods, proposed by the ISO 31000: 2009 standard. The conducted research has shown advantages of methods of "brainstorming" and the analysis of cause-effect relations by heads of medical institutions.

Keywords


ISO 31000: 2009 standard; risk management; medicine; quality management

Full Text:

PDF

References


ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (IDT)/ GOST R ISO 9001-2008 Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovaniya////- Izdaniye ofitsial'noye. – Natsional'nyy Standart Rossiyskoy Federatsii.- GOST R ISO 31000:2010. – Moskva: - Standartinform, 2008. – 65 s.

ISO 31000:2009 Risk management — principles and guidelines (IDT)/ Menedzhment riska. Printsipy i rukovodstvo//- Izdaniye ofitsial'noye. – Natsional'nyy Standart Rossiyskoy Federatsii.- GOST R ISO 31000:2010. – Moskva: -Standartinform, 2012. - 19s.

VOZ. Vos'moy forum po voprosam budushchego. Upravleniye bezopasnost'yu patsiyentov. - Kopengagen : Yevropeyskoye regional'noye byuro VOZ, 2005. - 38 s.

STB ISO/IEC 31010. Menedzhment riska. Metodiki otsenki riska /Gosudarstvennyy standart Respubliki Belarus'// Minsk, 2010. – 79 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism