Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448

Janina Kostkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.016

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism