Ład edukacyjny jako (nieobecna) kategoria myśli pedagogicznej

Roman Schulz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.006

Abstrakt


Autor artykułu rozpatruje ład jako kategorię myśli pedagogicznej. Podaje egzemplifikacje ładu edukacyjnego oraz parametry analizy.

Słowa kluczowe


Filozofia wychowania; strukturalizm; ład kulturowy; ład edukacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Kraków: WSP.

Duraj-Nowakowa, K. (1996). Procedura modelowania systemowego dydaktyki. Kraków: WSP.

Lewin, A. (1983). System wychowania a twórczość pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołaszewski, T. (1977). Szkoła jako system społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schulz, R. (1993). Szkoła jako organizacja. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Schulz, R. (2007). Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Schulz, R. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism