Między konformizmem a innowacyjnością. Z badań nad strategiami uczniowskimi

Beata Przyborowska, Iwona Murawska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.029

Abstrakt


Prezentowany tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie strategie przystosowania stosuje współczesna młodzież wobec szkoły i roli ucznia. W badaniach wykorzystano teorię przystosowania R.K. Mertona. W tekście  przedstawiono wyniki, które prezentują najczęściej stosowane strategie przez uczniów: konformizm i innowacyjność. Badania mieszczą się w strategii ilościowej, w schemacie porównawczym, prowadzone były w oparciu o autorską, pięciostopniową skalę do mierzenia strategii uczniowskich. Zbadano reprezentatywną próbę 656 uczniów.  Prezentowane analizy są częścią większych badań dotyczących strategii uczniowskich gimnazjalistów.

Słowa kluczowe


strategie uczniowskie, R.K Merton, konformizm, innowacyjność, młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:] Brzezińska

A.I. (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bilińska-Suchanek E. (2003). Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu

oporu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Błajet P. (2016). (Nie)przypadkowa edukacja. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Chomczyńska – Rubacha M, Rubacha K. (2016). Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 1: Konstrukt

teoretyczny. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 23.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium

socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Griese H. M. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Tłum. J. Dąbrowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janowski A. (1989). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne.

Melosik (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Merton R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostrowicka H. (2012). Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Przyborowska B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.

Przyborowska B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Schulz R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń, Wydawnictwo UMK.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism