Activation of Extrinsic Coagulation Pathway in Myeloproliferative Neoplasms – Preliminary Report

Grażyna Gadomska, Katarzyna Stankowska, Magdalena Lewandowska, Joanna Boinska, Barbara Ruszkowska, Danuta Rość

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/mbs-2013-0032

Abstract


The aim of the study was to assess the activation of extrinsic blood coagulation pathway, based on the TF and TFPI measurements in patients with MPNs.

The study group consisted of 17 patients with MPNs (mean age 59 years). The control group was made of 30 healthy volunteers (mean age 52 years). In blood samples tissue factor TF, tissue factor pathway inhibitor (TFPI), thrombin-antithrombin complexes (TAT) concentration and antithrombin (AT) activity were determined.

The present study showed a significantly higher level of tissue factor and decreased TFPI concentration in patients with polycythemia vera, essential thrombocythemia and primary myelofibrosis.

Conclusions:

1. The results showed that in all groups of patients with MPNs an extrinsic activation of coagulation, resulting in a high concentration of TF in the blood of these patients, occurs.

2. It seems that in patients with ET, PMF and PV, an extrinsic activation of coagulation is inhibited by TFPI inhibitor as evidenced by its reduced concentration observed in the blood of these patients (the result of extrinsic consumption in the track).


Keywords


myeloproliferative neoplasms; tissue factor; tissue factor pathway inhibitor

Full Text:

PDF

References


Krasiński I.: Zwłóknienie szpiku (mielofibroza). Hematologia kliniczna pod redakcją Kazimierza Janickiego. Tom 2. PZWL, Warszawa, 1992: 63-66.

Seweryńska I.: Przewlekła białaczka szpikowa. Nowa Med, 1997; 22: 27-31.

Tefferi A.: Myelofibrosis with myeloid metaplasia. N Engl J Med 2000; 342:1255-1267.

Frydecka I., Kiełbiński M.: Samoistne włóknienie szpiku. Hematologia. Skrypt. Redakcja naukowa K. Kuliczkowski, M. Podolak-Dawidziak; wyd. Akademia Medyczna Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wrocław, 2007: 117-124.

Kotschy M., Kotschy D.: Proces hemostazy w chorobach nowotworowych. Diagn Lab 1996; 32: 503-510.

Mazgajska K., Radziwon P., Bielawiec M., et al.: Czynnik tkankowy i jego inhibitor w osoczu chorych na ostrą białaczkę szpikową. Acta Haematol Pol, 1998, 29; 4: 479-484.

Kotschy M., Kotschy D., Witkiewicz W.: Rola czynnika tkankowego i jego inhibitora w procesie krzepnięcia krwi oraz powikłań zakrzepowych. Kardiol Pol, 2010; 68, 10: 1159-1162.

Papadakis E., Hoffman R., Brenner B.: Thrombohemorrhagic complications of myeloproliferative disorders. Blood Rev, 2010; 24: 227-232.

Takahashi H., Sato N., Shibata A.: Plasma tissue factor pathway inhibitor in disseminated intravascular coagulation - comparison of its behawior with plasma tissue factor. Thromb Res, 1995; 80: 339-348.

Gosk-Berska I., Karnicki K., Wysokiński W.: Znaczenie czynnika tkankowego w rozwoju powikłań zakrzepowych. Pol Arch Med Wew 2004, 62, 2 (8): 969-972.

Hoffman R., Haim N., Brenner B.: Cancer and thrombosis revisited. Blood Rev. 2001, 15: 61-67.

Rucińska M., Gacko M., Skrzydlewski Z.: Inhibitor zależnej od czynnika tkankowego drogi aktywacji krzepnięcia krwi (TFPI) i jego znaczenie w patologii. Post Hig Med Dośw 1997; 51: 421-430

Radziwon P., Schenk J., Mazgajska K., et al.: Stężenie czynnika tkankowego i jego inhibitora u chorych na guzy układu moczowego i choroby rozrostowi układu krwiotwórczego. Pol Merk Lek 2002, 76: 308-311.

Velasco F., Lopez-Pedrera C., Borell M., et al.: Elevated levels of tissue factor pathway inhibitor in acute non-lymphoblastic leukemia patients with disseminated intravascular coagulation. Blood Coag Fibrin 1997, 8: 70-72 [http://dx.doi.org/10.1097/00001721-199701000-00012]


Partnerzy platformy czasopism