The epidemiology of breast cancer in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in 2006-2010

Tomasz Mierzwa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.035

Abstract


The analysis of the epidemiology of breast cancer in Kujawsko-Pomorskie voivodship in 2006 – 2010 in terms of the number of cases and deaths, and selected epidemiological indicators. Kujawsko-Pomorskie is the region with a great epidemiology risk in Poland. The number of cancers detected in this period was 4402, majority among the people between the ages of 50 and 69. 20% of cases were detected in cancer screening. The number of breast cancers detected in the pre-invasive stage is growing. The 5 year cure rate in the cases of breast cancer has risen.


Keywords


the epidemiology; breast cancer

Full Text:

PDF

References


Witryna internetowa http://globocan.iarc

Witryna internetowa http://85.128.14.124/krn

Didkowska J., Wojciechowska U. Liczba chorych na nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku- chorobowość 5-letnia. Nowotwory 2011,61,332-335.

Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Prognozy zachorowań i zgonów na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce do 2015r. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2009.

Mierzwa T, Turczyn B, Jańczak R i wsp. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015.

Mierzwa T, Windorbska W, Turczyn B i wsp. Nowotwory złośliwe piersi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2005. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2009.

Dz.U nr 88 poz 439 z 1995r

Tovre LA, Bray F, Siegel R i wsp. Global cancer statistics 2012. Cancer Journal for Clinicians, YARC Lyon, 2015.

Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Warszawa , Centrum Onkologii- Instytut, 2012.

Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory piersi w Polsce i w Europie – populacyjny punkt widzenia. Nowotwory 2013, 63, 111-118.

Nord’adah B, Rampel KG, Rahmah MA i wsp. Diagnosis delay of Brest cancer and its associated factors In Malaysian women. BMJ Cancer 2011, 11,141-148.

Grodecka-gazdecka S, Zaborek P, Didkowska J i wsp. Uwarunkowanie opóźnień w diagnostyce i leczeniu raka piersi w Polsce związane z postawami chorych. Nowotwory 2013, 63, 279-285.

Independent UK Panel on Breast Cancer Screening. The benefits and haras of Brest cancer screening: an independent review. Lancet 2012, 38, 1778-1786.

Mierzwa T, Leźnicka M, Grodzki L i wsp. Ocena działań na rzecz wysokiej zgłaszalności w profilaktyce badań mammograficznych i cytologicznych w woj. kujawsko-pomorskim. Onkologia i Radioterapia 2011, 17, 47-60.

Leźnicka M, Mierzwa T, Jachimowicz – Wołoszynek D i wsp. System indywidualnych zaproszeń a zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne wykonywane w ramach programów z zakresem profilaktyki onkologicznej. Probl Hig Epidemiol. 2009, 90, 627-630.


Partnerzy platformy czasopism