Realization of the principles of rational nutrition by the universities of Bydgoszcz

Grażyna Mierzwa, Katarzyna Wawrzyniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.034

Abstract


The aim of this thesis was to evaluate if the students of universities of Bydgoszcz know the principles of proper nutrition and whether or not they follow them.

The study was conducted on a group of 100 students of the universities of Bydgoszcz, 77 women and 23 men between the ages of 19 and 25. The study was carried out in the first half of 2014 using a survey method.

Conclusions. Knowledge of rational nutrition and the principles of healthy eating among students of Bydgoszcz universities is quite varied and depends on the field of study. The best eating habits are characterized by technical and art faculties. Students of medical faculties and health sciences are not leaders in this field. More irregularities relating to the quality of diet is observed among students of humanities and social sciences.


Keywords


rational nutrition; young person

Full Text:

PDF

References


Bajerska-Jarzębowska J., Jeszka J., Człapka-Matyasik M., Zielke M.: Sposób żywienia, parametry antropometryczne stanu odżywienia i wydolność fizyczna wybranej grupy studentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2004, 3, 40, 9-17.

Charzewska J., Wajszczyk B.: Co powinna zawierać prawidłowa, zbilansowana dieta? w Jarosz M. red Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. IŻiŻ W-wa 2008, 27-45.

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka- Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Czaja J., Rypina M., Lebiedzińska A.: Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni. Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 35-38.

Czech A., Grela E.: Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość spożywania produktów odżywczych wśród studentów uczelni lubelskich Żyw. Człow., 2003, 30, 1/2: 81-85.

Gawęcki J., Zielka M.: Produkty spożywcze i ich wartość odżywcza. W: J.Gawęcki, L. Hryniewiecki (red). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008.

Ilow R.: Ocena zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 5, 929-838.

Kardjalik K., Bryła M., Maniecka- Bryła I.: Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem oraz występowanie nadwagi i otyłości w grupie studentów. Probl. Hig. Epidemiol. 2012, 93 (1): 71- 79.

Krajewska A., Słowik- Gabryelska A.: Ocena jakości żywienia studentów pierwszego roku zdrowia publicznego US. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 570, 5-14.

Kubińska Z, Bergier B. Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej. Med Og Nauk Zdr 2013, t19, nr 3, 251-254.

Ma Y, Bertone ER, Stanek EJ, Reed GW, Hebert JR, Cohen NL, et al. Association between eating patterns and obesity in a free-living US adult population. Am J Epidemiol. 2003;158:85–92.

Mikołajczak J.: Zasady racjonalnego żywienia człowieka i metody edukacji żywieniowej. W: Biernat J. (red), Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław 2009.

Ming Yeong Lim, Jason O'Neale Roach: Metabolizm i żywienie. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

Myszkowska-Ryciak J., Kraśniewska A., Harton A., Gajewska D.: Porównanie wybranych zachowań żywienio- wych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Probl. Hig. Epidem. 2011, 91(4), 931–934.

Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A.: Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidło-wego żywienia. Piel. Zdr. Publ. 2012, 2, 2, 113–123.

Skibniewska K., Radzymińska M., Jaworska M., Babicz- Zielińska E.: Badania zwyczajów żywieniowych studentów polskich i belgijskich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 250- 258.

Szczerbiński R., Karczewski J., Maksymowicz-Jaroszuk J.: Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki – zachowania żywieniowe. Bromat. Chem. Toksykol., 2011; 44(3): 409-414.

Szponar B., Krzyszycha R.: Ocena sposobu odżywiania studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2007–2008. Bromat. Chem. Toksykol. 2009, 42, 2, 111–116.

Szymandera- Buszka K., Jędrusek- Golińska A., Górecka D., Ankiewicz M.: Charakterystyka spożycia ryb jako źródła jodu. Bromat. Chem. Toksykol.- XLI, 2008, 3, 319- 322.

Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006.

Waśkiewicz A.: Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych dorosłych Polaków – badanie WOBASZ. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(2): 233-237.

Zarzeczna-Baran M, Wojdak-Haasa E. Wiedza studentów akademii medycznej w Gdańsku o niektórych elementach stylu życia. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, 88, 1, 55-59.

Zasady Prawidłowego Żywienia 2009 Instytut Żywności i Żywienia. http://www.izz.waw.pl/ dostęp 24.05.2014, godzina 15:18.


Partnerzy platformy czasopism