Odpowiedzi na ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość”

Katarzyna Majbroda, Wojciech Piasek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.18

Abstrakt


Odpowiedzi na ankietę Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism