Negocjowanie znaczenia objawień maryjnych na Zakarpaciu, czyli badania polityki religii w perspektywie kognitywistycznej według monografii Agnieszki Halemby

Magdalena Zowczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.15

Abstrakt


Artykuł recenzyjny  książki Agnieszki Halemby Negotiating Marian Apparitions. The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine. Budapest, New York: Central European University Press 2015, ss. 312.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Certeau de M. (2008). „La perruque” – praktyka przechwytywania. W: Tenże. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania (przeł. K. Thiel-Jańczuk), s. 26-29. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Djakiw W. (2008). „Folklor czudes” u pidradjanskij Ukrajini 1920-ch rokiw. Lwów: Nacional’na Akademija Nauk Ukrajiny, Instytut Narodoznawstwa.

Halemba, A. (2014). Objawienia i duchy gór – doświadczenia, instytucje i organizacje religijne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne , 42 (1), s. 33–46.

Halemba A. (2015). Negotiating Marian Apparitions. The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine. Budapest-New York: Central European University Press.

Lévi-Strauss, C. (1993). Etnolog wobec kondycji ludzkiej (przeł. W. Grajewski). W: C Lévi-Strauss. Spojrzenie z oddali (s. 55-72). Warszawa: PIW.

Piwowarski, W. (red.) (1996). Socjologia religii. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Taves, A. (2009). Religious Experience Reconsidered: A Building Block Approach to the Study of Religion and Other Special Things. Princeton: Princeton University Press.


Partnerzy platformy czasopism