Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem. O naturze relacji społecznych i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

Veronika Danielová, Maciej Kurcz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.08

Abstrakt


W artykule podejmowana jest kwestia przyczyn społecznych napięć i konfliktów na obszarach Wielkiego Sudanu (Sudan i Sudan Południowy). W tym celu autorzy analizują historię
procesów politycznych i społecznych, które wpłynęły na lokalne rozumienie władzy, statusu oraz przestrzeni. Autorzy akcentują także rolę dialektyki pogranicza w analizowaniu stosunków
społecznych nad środkowym Nilem.

Słowa kluczowe


Sudan; Sudan Południowy; społeczne relacje; wykluczenie; niewolnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdalla, K.W. (2004). Islam in Southern Sudan. Its Impact: Past, Present and Future. Khartoum:

Khartoum University Press.

Abdelrahman, A. M., Welsby, D. (2011). Early States on the Nile. W: J. Ryle. J. Willis, S. Baldo,

J.M. Jok (eds.). The Sudan Handbook. (pp. 23–31). Suffolk: James Currey.

Barclay, W.B. (1964). Buuri al Lamaab: a Buburban Village in the Sudan. N.Y.: Cornell University

Press.

Barth, F. (ed.). (1969). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference,

London: George Allen and Unwin.

Breidlid, A., Said A.A., Breidlid A.K. (2014). A Concise History of South Sudan. New and Revised

Edition. Kampala: Fountain Publishers (1st ed. 2010).

Gellner, E. (2000). Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press (1st ed. 1981).

Holy, V. (1991). Religion and Custom in a Muslim Society. The Berti of Sudan. Cambridge: Cambridge

University Press.

James, W.R. (2006). Social Assimilation and Changing Identity in the Southern Funj. In: Yusuf

Fadl Hasan (ed.). Sudan in Africa. (pp. 197–212). Khartoum: University of Khartoum.

Johnson, H.D. (2011). The Root Causes of Sudan`s Civil Wars. Suffolk: James Currey (1st ed. 2003).

Kopytoff, I. (ed.). (1987). The African Frontier. The Reproduction of Traditional African Societies.

Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Kurcz, M. (2007). Za trzecią kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej. Wrocław–Kraków:

PTL.

Kurcz, M. (2015). Między ładem a chaosem. Ulica omdurmańska widziana oczami etnografa. Studia

Etnologiczne i Antropologiczne, 15, 154–167.

Makris, G.P. (2000). Changing Masters: Spirit Possession and Identity Construction among Slave Descendants

and other Subordinates in the Sudan. Evanston: Northwestern University Press.

Munzoul, A.S.A. (2011). From the Country to the Town. In: J. Ryle. J. Willis, S. Baldo, J.M. Jok

(eds.) The Sudan Handbook. (pp. 63–70). Suffolk: James Currey.

Seligman, C.G., Seligman, B.Z. (1932). Pagan Tribes of the Nilotic Sudan. London: George Routledge

& Sons LTD. Pozyskano z https://archive.org/details/PaganTribesOfTheNiloticSudan.

Sharkey, H.J. (1998). Politics and Islam in Contemporary Sudan. African Studies Review, 41 (2),

–202.

Trimingham, S.J. (1965). Islam in the Sudan. London: Oxford University Press (1st ed. 1946).

Turner, F.J. (1921). The Frontier in American History. N.Y.: Henry Holt and Company.Pozyskano

z http://www.gutenberg.org/files/22994/22994-h/22994-h.htm.

Tymowski, M. (1999). Państwa Afryki przedkolonialnej. Wrocław: Leopoldinum.

Yusuf, F.H. (2005). The Arabs and the Sudan. From the Seventh to Early Sixteenth Century. Khartoum:

SUDATek Limited (1st ed. 1967).


Partnerzy platformy czasopism