Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym

Agata Dziuban, Anna Ratecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.05

Abstrakt


Artykuł ten stanowi próbę krytycznej rekonstrukcji reprezentacji kobiet świadczących usługi seksualne wypracowywanych na gruncie abolicyjnego feminizmu. Odwołując się do zaproponowanej przez Nancy Fraser kategorii uznania, wskażemy, że artykułowane przez abolicjonistki ramy dyskursu na temat pracy seksualnej, mające w założeniu służyć destygmatyzacji i poprawie sytuacji kobiet świadczących usługi seksualne, są de facto dyskryminujące i potencjalnie krzywdzące dla osób pracujących seksualnie. Poddając analizie zarówno kanoniczne teksty abolicyjnych feministek, jak i materiały wypracowane przez działające współcześnie, europejskie organizacje abolicyjne, przyjrzymy się bliżej dwóm wyodrębnionym przez nas figurom pracownicy seksualnej konstruowanym w abolicyjnej dyskursie: figurze „sprostytuowanej kobiety” i „zranionego podmiotu”. Następnie, sięgniemy po wypracowaną przez Judith Butler kategorię „wrabiania”, by pokazać, w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami, abolicyjne ramy problematyzacji pracy seksualnej konstruują kobiety świadczące usługi seksualne jako osoby nie spełniające kryteriów uznawalności.

Słowa kluczowe


praca seksualna; kobiety pracujące seksualnie; feminizm; abolicjonizm; uznanie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorjan, M. i in. (2012). Stockholm syndrome as vernacular resource. The Sociological Quarterly 53(3), s. 454-474. doi: 10.1111%2Fj.1533-8525.2012.01241.x.

Agustín, L. M. (2005). Helping Women Who Sell Sex: The Construction of Benevolent Identities. Rhizones, 10 (Spring), s. 1–15.

Agustín, L. M. (2007). Sex at the margins: migration, labour markets and the rescue industry. New York: Zed Books.

Amin, A., Overs, C., i Saunders, P. (2005). Violence against sex workers and HIV prevention. Violence Against Women and HIV/AIDS: Critical Intersections, s.1-6.

Amnesty International. (2016a). Criminalization of Sex Work In Norway Executive Summary The Human Cost Of “Crushing” The Market. Pozyskano ze strony: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3641302016ENGLISH.PDF.

Amnesty International. (2016b). Decision on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfil the Human Rights of Sex Workers. The International Council decision. Pozyskano ze strony: https://doi:https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/.

Andrijasevic, R. (2007). Beautiful dead bodies: gender, migration and representation in. Feminist Review, 86, s. 24–44. doi: 10.1057/palgrave.fr.9400355

Andrijasevic, R. (2010). Migration, Agency and Citizenship in Sex Trafficking. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Animus Assocation Foundation (2001). Questions and Answers. Pozyskano ze strony: doi:10.1086/368773.

Aradau, C. (2008). Rethinking Trafficking in Women. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Banyard, K. (2015). Why is a pimp helping to shape Amnesty’s sex trade policy? The Guardian, 22 Październik. Pozyskano ze strony: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/pimp-amnesty-prostitution-policy-sex-trade-decriminalise-brothel-keepers.

Kathleen, Barry. (1979). Female Sexual Slavery. New York: New York University Press.

Barry, K. (1995). The Prostitution of Sexuality. New York: NYU Press.

Barry, K. (1997). Prostitution of sexuality: A cause for new international human rights. Journal of Personal and Interpersonal Loss: International Perspectives on Stress & Coping, 2(1), s. 27–48. doi:10.1080/10811449708414404

Bell, S. (1994). Reading, writing, and rewriting the prostitute body. Indiana: Indiana University Press.

Bernstein, E. (2007). Temporarily yours: Intimacy, authenticity, and the commerce of sex. Chicago: University of Chicago Press.

Bernstein, E. (2010). Militarized humanitarianism meets carceral feminism: the politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns. Signs, 36(1), s. 45–72. doi: 10.1086/652918

Bindel, J. (2015). Twitter Post. Pozyskano ze strony: https://twitter.com/bindelj/status/296911119799447552.

Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brents, B. (2007). Bound, Not Gagged. Review of Prostitution and Trafficking in Nevada, Making the Connections, 1–13, Pozyskano ze strony: http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Academic_pro_decrim_articles_pdfs/Review%20of%20Prostitution%20and%20Trafficking%20in%20Nevada,%20Making%20the%20Connections%20%7C%20Bound,%20Not%20Gagged.pdf.

Brents, B. in. (2012). Sex Work and Trafficking Workgroup Working Paper. W: Crossing Boundaries, Workshopping Sexualities. Sociology of Sexualities, Assessing the State of the Field. Crossing Boundaries, Workshopping Sexualities ASA Sexualities Section, Preconference Workshop Denver, CO, Aug 20-21, s.34-38. Pozyskano ze strony: http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/sectionsex/documents/miniconferencepapers/workingpapers.pdf

Breakthrough Britain (2013). It Happens Here. Equipping the United Kingdom to fight modern slavery. Pozyskano ze strony: http://www.centreforsocialjustice.org.uk/core/wp-content/uploads/2016/08/CSJ_Slavery_Full_Report_WEB5.pdf.

Butler, J. (2004). Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London; New York: Verso.

Butler, J. (2011). Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania. Warszawa: Instytut Wydawniczy Ksiązki i Prasy.

Chapkis, W. (1997). Live sex acts: women performing erotic labor. London: Routledge.

Council of Europe. (2014). Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe, Rezolucja Rady Europy przyjęta z dnia 8 kwietnia 2014. Pozyskano ze strony: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/medjunarodna-saradnja/savjet-evrope/1.pdf.

Davies, J., Davies, B. (2010). So if you are not “Nastasha,” who are you? Revealing the other traffi cked women and their uses?. W: T. Zheng (red.), Sex Trafficking, Human Rights and Social Justice (s. 215-232). New York and London: Routledge.

Day, E. (2007). On the game: Women and sex work. London; Ann Arbor, Mi: Pluto Press.

Deering, K i in. (2014) A systematic review of the correlates of violence against sex workers American Journal of Public Health 104 (5), s. e42-54

Denzin, N. K., Lincoln, Y.S.(red.). (2009). Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Doezema, J. (2000). Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women. Gender Issues, 18(1), s. 23–50. doi: 10.1007/s12147-999-0021-9

Doezema, J. (2001). Ouch!: Western Feminists’ “Wounded Attachment” to the “Third World Prostitute.” Feminist Review, 1(6)7, s. 16–38. doi: 10.1080/01417780150514484

Dunin, K. (2017). Porozmawiajmy o prostytucji. Dziennik Opinii. Pozyskano ze strony: http://krytykapolityczna.pl/felietony/kinga-dunin/porozmawiajmy-o-prostytucji/.

Dworkin, A. (1981). Pornography: men possessing women. New York: Putnam.

Dworkin, A. (1993). Prostitution and Male Supremacy. Michican Journal of Gender and Law, 1:1, 1-12.

Dziuban, A., Ratecka, A. (2013). Od wiedzy instytucji do wiedzy terenu - w stronę demokratycznego wytwarzania wiedzy na temat kobiet świadczących usługi seksualne. Studia Humanistyczne AGH, 11(4), 99–115.

Ekberg, G. (2004). The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. Violence Against Women, 10(10), 1187–1218. doi:10.1177/1077801204268647

EWL. (2006). The Links between Prostitution and Sex Trafficking: A Briefing Handbook. Retrieved from http://www.catwinternational.org/Content/Images/Article/175/attachment.pdf.

EWL. (2012). Brussels’ Call. Pozyskano ze strony: http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/brussels_call_en_with_logos_4_dec_2012.pdf?2135/c7749b54d09d66dc5f18fc639bfb6e908b6dc374.

EWL. (2014). 18 Myths on Prostitution. Pozyskano ze strony: http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/prostitution_myths_final_ewl.pdf?3513/adf2a4e692356c85e7aa8b35cfd34e7f1be9aa7e.

Farley, M. (2004). “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized. Violence Against Women, 10(10), 1087–1125. doi:10.1177/1077801204268607

Farley, M. (2016). Very inconvenient truths: sex buyers, sexual coercion , and prostitution-harm-denial. Pozyskano ze strony: http://logosjournal.com/2016/farley-2/.

Farley, M., Barkan, H. (1998). Prostitution, violence, and posstraumatic stress disorder. Women & Health, 27(3), 37–49. doi: 10.1300/J013v27n03_03

Farley, M., Kelly, V. (2000). Prostitution: a critical review of the medical and social socience literature. Women & Criminal Justice, 11(4), 29–64. doi:10.1300/J012v11n04_04

Fassin, D. (2012). Humanitarian Reason: A Moral History of the Present. Berkeley: University of California Press.

FEMM. (2004). Report on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation (2004/2216(INI)). European Parliament.

FitzGerald, A. (2010). Biopolitics and the regulation of vulnerability: the case of the female trafficked migrant. International Journal of Law in Context, 6(3), 277–294. doi: 10.1017/S1744552310000169

Florin, O. (2012). A particular kind of violence: Swedish social policy puzzles of a multipurpose criminal law. Sexuality Research and Social Policy, 9(3), 269–278. doi:10.1007/s13178-012-0086-1

Fojtová, (2016). Sex Work, Migration and Law. La Strada and Human Trafficking in the Czech Republic. W: I. Jusová, J. Šiklová (red.), Czech Feminisms. Perspectives on Gender in East Central Europe (s. 189-204). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Foundation Scelles. (2016). Prostitution: Exploitation, Persecution, Repression. Pozyskano ze strony: https://www.fondationscelles.org/pdf/RM4/1_Book_Prostitution_Exploitation_Persecution_Repression_Fondation_Scelles_ENG.pdf.

Fraser, N. (2005). Sprawiedliwość społeczna w epoce tożsamości. W: N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolonośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, s. 27-110.

Fraser, N. (2009). Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World. New York: Columbia University Press.

Fraser, N., Honneth, A. (2005). Redystrybucja czy uznanie. Debata polityczno-filozoficzna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolonośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Giobbe, E. (1999) Statement during the NGO Consultation with UN/IGOs on Trafficking in Persons, Prostitution and the Global Sex Industry: 'Trafficking and the Global Sex Industry: The Need for a Human Rights Framework', 21-2 June 1999, Palais des Nations, Geneva.

Gould, A. (2001). The Criminalisation of Buying Sex: The Politics of Prostitution in Sweden. Journal of Social Policy, 30(3), 437–456.

Graham, D., Rawlings, E., Rigsby, R. (1994). Loving to Survive: Sexual Terror, Men’s Violence, and Women’s Lives. New York: NYU Press.

Grzyb, M. (2017). Usługi seksualne czy eksploatacja i niewolnictwo. Polemika. Krytyka Polityczna. Pozyskano ze strony: http://krytykapolityczna.pl/swiat/uslugi-seksualne-czy-eksploatacja-i-niewolnictwo-polemika/.

Hahn, K., Holzscheiter, A. (2013). The Ambivalence of Advocacy: Representation and Contestation in Global NGO Advocacy for Child Workers and Sex Workers. Global Society, 27(4), 497–520. doi:10.1080/13600826.2013.823914

Hardy, K., Kingston, Sanders, T. (red.). (2010). New Sociologies of Sex Work. London: Ashgate.

Harrington, C. (2005). The Politics of Rescue: Pacekeeping and Anti-Trafficking Programmes in Bosnia-Herzegovina and Kosovo. International Feminist Journal of Politics, 7(2), 175–206. doi: 10.1080/14616740500065089

Hobson, B. (2003). Introduction. W: B. Hobson (red.), Recognition struggles and social movements: Contested identities, agency and power (s.1-20). Cambridge: Cambridge University Press.

Hoigard, C., Finstad, L. (1992). Backstreets: Prostitution, Money and Love. Pennsylvania State University Press.

Holmström, C., Skilbrei, M. L. (2013). Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies. London: Ashgate Publishing, Ltd.

Honeyball, M. (2014). Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103(INI)), A7-0071/2014; Committee for Women’s Rights and Gender Equality.

Hubbard, Phil. (1999) Researching female sex work: reflections on geographical exclusion, critical methodologies and ‘useful’knowledge. Area 31(3), 229-237. dx.doi:10.1111/j.1475-4762.1999.tb00087.x

Hubbard, P., Matthews, R., Scoular, J. (2008). Regulating sex work in the EU: prostitute women and the new spaces of exclusion. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 15(2), 137–152. doi:10.1080/09663690701863232

Hughes, D. M. (2004). A letter in opposition to legalized prostitution sent to President Vaclav Klaus and members of the Czech government. Pozyskano ze strony: http://www.academia.edu/attachments/33099768/download_file?st=MTQ5OTY1MzU3MCwxNzguMjM1LjQxLjIyMQ%3D%3D&s=swp-splash-paper-cover.

Hughes, D. M., Denisova, T. A. (2001). The transnational political criminal nexus of trafficking in women from Ukraine. Trends in Organized Crime, 6(3–4), 43–67. doi: 10.1007/s12117-001-1005-7

ICRSE. (2005). The Declaration of the Rights of Sex Workers in Europe. Human Rights. Brussels. Pozyskano ze strony: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/join/dec_brussels2005.pdf.

ICRSE. (2013). Hands off Our Clients! Advocacy and Activism Tool Kit against the Criminalisation of clients. Pozyskano ze strony: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/resource-pdfs/hands_off_sections_1-3.pdf

ICRSE. (2015). Structural Violence. Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe. Pozyskano ze strony: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/ICRSE CR StrctrlViolence-final.pdf.

ICRSE. (2016). Feminism needs sex workers, sex workers need feminism: towards a sex-worker inclusive women’s rights movement. Pozyskano ze strony: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/ICRSE_Briefing paper_woman%27s right_March2016__05.pdf.

Jahnsen, S., I Wagenaar, H. (red.) (2017). Assessing Prostitution Policies in Europe. New York and London: Routledge.

Jeffreys, S. (1997). The idea of prostitution. Melbourne: Spinifex Press.

Jenness, V. (1990). From Sex as Sin to Sex as Work: COYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem. Social Problems, 37(3), 403–420. doi:10.2307/800751

Kempadoo, K, Doezema, J. (red.) (1998). Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition. New York and London: Routledge.

Kligman, G., Limoncelli, A. (2005). Trafficking Women after Socialism: To, Through, and From Eastern Europe. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(1), 118–140. doi:10.1093/sp/jxi006

Kraus, I. (2015). Prostitution is Incompatible with Equality Between Men and Women. Madrid: The Commission for the Investigation of the Mistreatment of Women. Pozyskano ze strony: http://catwinternational.org/Content/Images/Article/643/attachment.pdf.

Kraus, I. (2016). Letter to UN Women. Karlsruhe. Pozyskano ze strony: http://www.trauma-and-prostitution.eu/en/2016/11/02/letter-to-un-women/.

Kulick, D. (2003). Sex in the New Europe: The Criminalization of Clients and Swedish Fear of Penetration. Anthropological Theory, 3(2), 199–218.

Leigh, C. (1997) Inventing Sex Work. W: J. Nagle (red.) Whores and Other Feminists. New York: Routledge, ss. 223-231.

Levy, J. (2015). Criminalising the purchase of sex: lessons from Sweden. New York and London:Routledge.

Levy, J., Jakobsson, P. (2014). Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers. Criminology and Criminal Justice, 14(5), 593–607. doi:10.1177/1748895814528926

MacKinnon, C. A. (1979). Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination. New Heaven: Yale University Press.

MacKinnon, C. (1993). Prostitution and Civil Rights. Michigan Journal of Gender & Law, 1(1), 13–31. doi:10.1525/sp.2007.54.1.23

MacKinnon, C. A. (2011). Trafficking, Prostitution, and Inequality. Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review, 46:2, 271. Pozyskano ze strony: http://ubc.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSDExTkmyTEoyTbEEkoaGaabGSYmW5kkGpkkmFpapqOtykEpzN1EGOTfXEGcPXVipGJ-SkxMPOvEMiAxNDA3FGFiAneJUvtxgPtuTz5wEGuvlfh190SYFAH_lH50.

Mattson, G. (2016). The Cultural Politics of European Prostitution Reform: Governing Loose Women. London: Springer.

Michel, M. (red.) (2011). Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Millet, K. (1975). The prostitution papers. St. Albans: Paladin.

Mizielińska, J. (2004). (De) konstrukcje kobiecości. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Mullin, F. (2015). Sorry, UK Sex Work Protesters, There’s No Such Thing as a “Pimp Lobby”. Pozyskano ze strony: https://www.vice.com/en_uk/article/nnqx48/the-pimp-lobby-292.

Mullin, F. (2017). In Full Sight: “The pimp lobby” at the Amnesty AGM. Pozyskano ze strony: https://www.versobooks.com/blogs/3162-in-full-sight-the-pimp-lobby-at-the-amnesty-agm.

Musto, J. L. (2010). The NGO-ification of the anti-trafficking movement in the United States. W: T. Zheng (red.), Sex Trafficking, Human Rights and Social Justice (s. 23-36). New York and London: Routledge.

Nagle, Jill (red.). (1997) Whores and other feminists. New York: Routledge.

Nordic Model Now, i in. (2016). Joint submission to the UN Women consultation on “sex work, the sex trade and prostitution. Pozyskano ze strony: https://nordicmodelnow.org/2016/10/16/submission-to-the-un-women-consultation-on-sex-work-the-sex-trade-and-prostitution/.

NSWP (2015). The Real Impact of the Swedish Model on Sex Workers Advocacy Toolkit. Pozyskano ze strony: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Advocacy Toolkit.pdf.

O’Connell Davidson, J. (1996). Prostitution and the Contours of Control. W: J. Weeks, J. Hollands (red.), Sexual Cultures. Communities, Values and Intimacy (s. 180-199). London: MacMillan, 180–200.

O’Connell Davidson, J. (1998). The Rights and Wrongs of Prostitution. Hypatia, 17(2), 84–98. dx.doi:10.1111/j.1527-2001.2002.tb00767.x

O’Neill, M. (2001). Prostitution and Feminism. Cambridge: Polity.

Östergren, P. (2017). Sweden. W: Jahnsen, H. Wagenaar (red.), Assessing Prostitution Policies in Europe. New York and London: Routledge.

Outshoorn, J. (2017). European Union and Prostitution Policy. W: H. Wagenaar, Jahnsen (red.), Assessing Prostitution Policies in Europe. New York and London: Routledge.

Outshoorn, J. (red.). (2004). The Politics of Prostitution. Women’s Movement, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. Cambridge: Cambridge University Press.

Pateman, C. (1988). Sexual contract. Cambridge: Polity Press.

Penttinen, E. (2008). Imagined and Embodied Spaces in the Global Sex Industry. Gender, Work & Organization, 17(1), 28–44. doi:10.1111/j.1468-0432.2007.00379.x

Pheterson, G. (1989). A Vindication of the rights of whores. Seattle, Washington: Seal Press.

Pheterson, G. (1996). The Prostitution Prism. Amsterdam: Amsterdam University Press

Raymond, J. G. (2004). Public Hearing on “The Impact of the Sex Industry in the E.U.” Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities, European Parliament. Pozyskano ze strony: http://www.europarl.europa.eu/hearings/20040119/femm/raymond.pdf.

Raymond, J. G. (2013). Not a choice, not a job: Exposing the myths about prostitution and the global sex trade. Dulles: Potomac Books.

Raymond, J. G., D’Cunha, J., Dzuhayatin, R., Hynes, H. P., Rodriguez, R. (2002). A comparative study of women trafficked in the migration process. Patterns profiles and health consequences of sexual exploitation in five countries (Indonesia the Philippines Thailand Venezuela and the United States. Pozyskano ze strony: https://www.oas.org/atip/Migration/Comparative%20study%20of%20women%20trafficked%20in%20migration%20process.pdf.

Roberts, N. (1997). Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim. Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Rubin, G. (1984). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. W: C. Vance (red.), Pleasure and Danger: Toward a Politics of Sexuality (s. 269-319). New York and London: Routledge.

Sanders, T. (2016). Inevitably Violent? Dynamics of Space, Governance, and Stigma in Understanding Violence against Sex Workers. Law, Politics & Society 71, s. 93-114. doi:10.1108/S1059-433720160000071005

Sanders, T., O’Neill, M., Pitcher, J. (2009). Prostitution. Sex Work, Policy & Politics. London: Sage.

Scott, J. (2005). How modern governments made prostitution a social problem: Creating a responsible prostitute population. Sydney: Edwin Mellen Press.

Scoular, J. (2015). The Subject of Prostitution: Sex Work, Law and Social Theory. London: Routledge.

Scoular, J., Carline, A. (2014). A critical account of a “creeping neo-abolitionism”: Regulating prostitution in England and Wales. Criminology and Criminal Justice, 14(5), 608–626. doi:10.1177/1748895814543534

Showden, C. (2011). Choices Women Make. Agency in Domestic Violence, Assisted Reproduction, and Sex Work. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Shrage, L. (1989). Should Feminists Oppose Prostitution. Ethics, 99(2), 347-361. doi:10.1086/293069

Sikorska-Kulesza, J. (2004). Zło tolerowane: prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada.

Skilbrei, Ø., May-Len, J. (2017). Norway. W: H. Wagenaar, Jahnsen, Assessing Prostitution Policies in Europe. New York and London: Routledge.

Sloan, L., Wahab, S. (2000). Feminist Voices on Sex Work: Implications for Social Work. Affilia, 15(4), s. 457–479. doi:10.1177/088610990001500402

Strom, A. (2009). A glimpse into 30 years of struggle against prostitution by the women’ss liberation movement in Norway. Reproductive Health Matters, 17(34), s. 29–37. doi:10.1016/S0968-8080(09)34467-5

Strøm, A. (2015). Developing Feminist Politics on Prostitution. W: A. Strøm (red.), Two Articles on Prostitution (s.1-6). Oslo: Kvinnefronten / The Women’s Front of Norway. Pozyskano ze strony: http://kvinnefronten.no/wp-content/uploads/2015/05/Two-Articles-on-Prostitution.pdf.

SWAN (2009). Arrest the Violence. Human Rights and Abuses Against Sex Workers in Central and Eastern Europe and Central Asia. Pozyskano ze strony: http://www.soros.org/initiatives/health/focus/sharp/articles_publications/publications/human-rights-violations-20091217/arrest-violence-20091217.pdf.

Swedish Women’s Lobby (2016) Written submission by the Swedish Women’s Lobby to UN Women’s consultation regarding prostitution. Pozyskano ze strony: http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/10/Written-Submission-Swedish-Womens-Lobby.pdf.

Ślęzak, I. (2016). Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tchomarova, M. (2001). Trafficking in Women – Personal, Psychological and Social Problems in (Non)- United Europe. W: Aniumus Association Foundation, Trafficking in Women – Personal, Psychological and Social Problems in (Non)- United Europe. Sofia: Animus Association Foundation.

Vance, C. S, Snitow, A. B. (1984). Toward a Conversation about Sex in Feminism: A Modest Proposal. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 10(1), 126–135. doi:10.1086/494120

Walby, i in. (2016). Study on the gender dimension of trafficking in human beings-Final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Walkowitz, J. R. (1980). Prostitution and Victorian Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Ward, E., Wylie, G. (2017). Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism. London: Routledge.

Weitzer, R. (2006). Moral crusade against prostitution. Society, 43(3), 33–38. doi:10.1007/BF02687593

Weitzer, R. (2007). The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade. Politics & Society, 35(3), 447–475. doi:10.1177/0032329207304319

Weitzer, R. (2011). Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business. New York: NYU Press.

Zatz, N. D. (1997). Sex work/sex act: Law, labor, and desire in constructions of prostitution. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 22(2), 277-308. doi:10.1086/495157

Zelizer, V. (2000). The Purchase of Intimacy. Princeton: Oxford: Princeton University Press.


Partnerzy platformy czasopism