Hierarchia wpisana w pluralizm

Justyna Marianna Zynek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/14949

Abstrakt


Recenzja książki: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and pluralism: living religious difference in Catholic Poland. New York: Palgrave Macmillan 2015, ss. 261, ISBN 978-1-137-48286-0.


Słowa kluczowe


hierarchia, pluralizm, religia, katolicyzm, ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baer, M. (2014). Think Globally, Act Locally? Anthropological Strategies in/of East-Central Europe. Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology, 12(1-2), 19-34. Pozyskano z http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/14/15.

Barker, E. (2015). Recenzja: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland. Religion and Society in Central and Eastern Europe, 8(1), 56-57. Pozyskano z http://www.rascee.net/index.php/rascee/article/view/101/pdf_4.

Cohen, A. (1992). Self-conscious anthropology. W: J. Okely, H. Callaway (red.), Anthropology and autobiography, (s. 219-238). London: Routledge.

Halemba, A. (2015). Recenzja: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland. Religion State, Society, 43(4), 1-5. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09637494.2015.1120472.

Kozyrska, A. (2014). Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Naumescu, V. (2006). Religious Pluralism and the Imagined Orthodoxy of Western Ukraine. W: C. Hann (red.), The Postsocialist Religious Question: Faith and Power in Central Asia and East-Central Europe (s. 241-268). Münster: Lit Verlag.

Pasieka, A. (2013). How pluralism becomes hierarchical? Debating pluralism in contemporary Poland. Sprawy Narodowościowe, (43), 53-73. doi: https://doi.org/10.11649/sn.2013.018.

Pasieka, A. (2015). Hierarchy and pluralism: living religious difference in Catholic Poland.

New York: Palgrave Macmillan.

Porter-Szűcs, B. (2016). Recenzja: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland. H-Poland, H-Net Reviews, (January, 2016). Pozyskano z https://networks.h-net.org/review-agnieszka-pasieka-hierarchy-and-pluralism-living-religious-difference-catholic-poland.


Partnerzy platformy czasopism