Między ucieleśnieniem a wyobraźnią

Anna Maria Krawczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/13682

Abstrakt


Recenzja książki: 

Marta Zimniak-Hałajko, Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 319, ISBN 978-83-65667-28-1.


Słowa kluczowe


naprotechnologia, in vitro, gender, edukacja seksualna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dolińska, B. (2011). Naprotechnologia – przekłamanie czy nieporozumienie? Nauka, 1, 115-135. Pozyskano z http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_111_09_Dolinska.pdf.

Hastrup, K. (2008). Droga do antropologii: Między doświadczeniem a teorią (przeł. E. Klekot). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hilgers, T. (2015). Nadzieja na dziecko, czyli cała prawda o naprotechnologii: Tomasz Terlikowski w rozmowie z prof. Thomasem W. Hilgersem. Warszawa: Fronda.

Marzec, P. (2015). Naprotechnologia: Nowoczesna troska o płodność: Ujęcie teologicznomoralne. Tarnów: Mistyk.

Radkowska-Walkowicz, M. (2013). Doświadczenie in vitro: Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wasilewski, T. i in. (2012). Mój najmłodszy pacjent: Godność osoby ludzkiej – in vitro czy naprotechnologia? Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae.

Wiater, E. (red.) (2009). Naprotechnology®: Ekologia płodności. Kraków: Wydawnictwo eSPe.


Partnerzy platformy czasopism