Wokół tabu i norm społecznych w rodzinach peerelowskich

Izabella Main

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/13636

Abstrakt


Recenzja książki: Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo Libron, ss. 295. ISBN 978-8-365-70506-8.

Słowa kluczowe


rodzina, polityka rodzinna, komunizm, tabu, aborcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarski, J., Jasiewicz, Z. (1984). The Family as Cultural Unit. Tradition and modernity in cultural activity within the family in Poland. W: M. Biskup, V. Filias, I. Vitanyi (red.), The family and its culture: An investigation in seven East and West European countries (s. 281-344). Budapest: Akademiai Kiadó.

Jabłoński, D., Ostasz, L. (2001). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie: Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Adiaphora.

Klich-Kluczewska, B. (2005). Przez dziurkę od klucza: Życie prywatne w Krakowie (1945-1989). Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Stanisz, A. (2013). Rodzina made in Poland: Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.


Partnerzy platformy czasopism