Hinduska anamneza. O polskich uchodźcach w Indiach

Tomasz Kalniuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/13559

Abstrakt


Recenzja książki: 

Anurandha Bhattacharjee, Druga Ojczyzna. Polskie dzieci tułacze w Indiach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2014, ss. 348, il. ISBN 978-83-7177-887-2.


Słowa kluczowe


Indie, uchodźcy, druga wojna światowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bełdowski, L. i in. (red.) (2000). Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień. Warszawa: Koło Polaków z Indii 1942-1948.

Maresch, E. (2000). Polonika indyjskie. Wydawcy i wydawnictwa. W: L. Bełdowski i in. (red.), Polacy w Indiach 1942-1948. W świetle dokumentów i wspomnień (s. 67-81). Warszawa: Koło Polaków z Indii 1942-1948.

Stypuła, W. (2011). W gościnie u „polskiego” maharadży: Wspomnienia z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich w Indiach w latach 1942-1946. Grajewo: Wydawnictwo Eko-Dom.


Partnerzy platformy czasopism