Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: “Normalne logiki pozycyjne” (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015

Mateusz Klonowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2016.008

Abstract


Book Reviews: Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk, Normalne logiki pozycyjne (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015, 202 pages, ISBN 978-838061-114-6.

Full Text:

PDF

References


Hiż, H., “Reviews: Łoś Jerzy. Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla (Foundations of the methodological analysis of Mill’s canons). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. 2 (for 1947, pub. 1948), pp. 269–301”, Journal of Symbolic Logic, 16 (1951): 58–59. DOI:10.2307/2268676

Jarmużek, T., Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa (Tomorrow Sea-Fight: Diodorus Cronus’ Argument), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2013.

Jarmużek, T., “Minimal logical systems with R-operator: Their metalogical properties and ways of extensions”, pages 319–333 in Perspectives on Universal Logic, J. Bézieau and A. Costa-Leite (eds.), Polimetrica Publisher, 2007.

Jarmużek, T., and A. Pietruszczak, “Completeness of Minimal Positional Calculus”, Logic and Logical Philosophy, 13 (2004): 147–162. DOI:10.12775/LLP.2004.009

Łoś, J., “Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych” (Many-valued logics and a formalization of intensional functions), Kwartalnik Filozoficzny, XVII, 1–2 (1948): 59–78.

Łoś, J., “Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla” (Foundations of the methodological analysis of Mill’s canons), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. 2 (for 1947, pub. 1948): 269–301.

Nishimura, H., “On the completeness of chronological logics with modal operators, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik, 25, 31 (1979): 487–496. DOI:10.1002/malq.19790253104

Nishimura, H., “Is the semantics of branching structures adequate for chronological modal logics?”, 8, 1 (1979): 469–475. DOI:10.1007/BF00258443

Prior, A.N., Time and Modality, Clarendon Press, Oxford, 1957.

Rescher, N., “On the logic of chronological propositions”, Mind, LXXV, 297 (1966): 75–96. DOI:10.1093/mind/LXXV.297.75

Rescher, N., “Topological logic”, Chapter 13, pages 229–249, in Topics in Philosophical Logic, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1968. DOI:10.1007/978-94-017-3546-9_13

Rescher, N., and A. Urquhart, Temporal Logic, series “Library of Exact Philosophy”, Springer Verlag, Wien–New York, 1971. DOI:10.1007/978-3-7091-7664-1

Tkaczyk, M., Logika czasu empirycznego (Logic of Physical Time), Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009.

Tkaczyk, M., “Negation in weak positional calculi”, Logic and Logical Philosophy, 22, 1 (2013): 3–19. DOI:10.12775/LLP.2013.001
Print ISSN: 1425-3305
Online ISSN: 2300-9802

Partnerzy platformy czasopism