"Trupy wstawać". O "Weselu" w reżyserii Jana Klaty

Artur Duda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.006

Abstrakt


Artykuł jest próbą analizy i interpretacji reżyserskiej koncepcji wystawienia Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Autor ukazuje kluczowe elementy wizji Jana Klaty, poczynając od umocowania tej wizji w tekście dramatu, poprzez użycie muzyki i tekstów blackmetalowego zespołu Furia, po rozwiązania scenograficzne, kostiumowe i aktorskie, które składają się na ogólną wymowę spektaklu jako „nocy żywych trupów”. Szczególną uwagę autor poświęca postaciom dramatu jako żywym umarłym oraz kreacjom zjaw z II aktu Wesela.


Słowa kluczowe


teatr polski, Stanisław Wyspiański, "Wesele", kultura popularna, Jan Klata, teatr postdramatyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CIEŚLAK, J. (2017). Stary Teatr w Krakowie: premiera Wesela Jana Klaty, „Rzeczpospolita”, dodatek „Życie Krakowa i Małopolski” 14.05.2017. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Zycie-Krakowa-i-Malopolski/305149912-Stary-Teatr-w-Krakowie-Premiera-Wesela-Jana-Klaty.html (dostęp: styczeń 2018 r.).

CIEŚLAK, J. (2018). „Wesele” Jana Klaty, czyli naród żywych trupów, „Rzeczpospolita online”, dodatek „Plus Minus”. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Plus-Minus/305189903-Wesele-Jana-Klaty-czyli-narod-zywych-trupow.html (dostęp: styczeń 2018).

DUDA, A. (2008). Kultura foliowych torebek, „Teatr”, 12, 25-27.

Dziadowskie lamenty. Z „Nihilem” rozmawiają Justyna Bochenek i Wiesław Czajkowski. Pozyskano z: http://www.violence-online.pl/wywiady/furia-dziadowskie-lamenty/ (dostęp: styczeń 2018).

GAC, D. (2017). Chochołowi nie ulec, „Teatr”, 7-8. Pozyskano z: http://www.teatr-pismo.pl/po-premierze/1791/chocholowi_nie_ulec/ (dostęp: styczeń 2018).

HORUBAŁA, A. (2017). Ostatni akord Klaty, „Do Rzeczy”, 21/22, 28.05.2017.

KOSIŃSKI, D. (2017). Martwica dusz, „Tygodnik Powszechny”, 22, 28.05.2017.

KOSIŃSKI, D. (2010). Teatra polskie. Historie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

LEHMANN, H.-T. (2009). Teatr postdramatyczny (przeł. D. Sajewska, M. Sugiera). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

TARGOŃ, J. (2017). Klata i po Klacie, „Dialog”, 9. Pozyskano z: http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/klata-i-po-klacie (dostęp: styczeń 2018).

WAKAR, J. (2018). Zaduszki. Wokół „Wesela” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Pozyskano z: http://laboratorium.wiez.pl/2017/05/23/wokol-wesela-w-narodowym-starym-teatrze-w-krakowie/ (dostęp: styczeń 2018).

WALASZEK, J. (2003). Teatr Wajdy w kręgu arcydzieł: Dostojewski, „Hamlet”, „Wesele”. Kraków: Wydawnictwo Literackie

WYSPIAŃSKI, S. (1984), Wesele, oprac. J. Nowakowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BN I nr 218.

WYSZOMIRSKI, P., Wstawać trupy. Pozyskano z: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/wstawac-trupy.html (dostęp: styczeń 2018).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism