Strach się bać? O ludowym monstruarium i demonologii w kinie polskim

Piotr Skrzypczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.005

Abstrakt


Pojęcia z monstruarium ludowego i ludowej demonologii zdominowały polskie                  kino grozy. Dla odbiorców kwestia granic gatunku kina grozy i horroru jest oczywista i zazwyczaj nie mają oni kłopotów z ich rozpoznaniem, kiedy idzie o interpretację motywów tematycznych czy estetycznych odwołujących się do doznawania odczucia lęku i grozy. Badaczom filmu kwestia formalnej definicji horroru nie wydaje się już tak prosta.                                                                                                                                                      W polskim kinie, podejmującym tematy i wątki „niesamowite”, bardzo rzadko zdarzały się filmy artystycznie udane i potrafiące spełnić postulat wywoływania wrażenia lęku u widza. Ludowe motywy, interpretowane przez naszą literaturę romantyczną, transponowane były w kinie polskim z różnym powodzeniem. Dowodzę tego w artykule poświęconym polskim filmom czerpiących tematy z motywów ludowych.


Słowa kluczowe


horror, kino grozy, monstruarium, demonologia, adaptacja filmowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ABEL, E. (2011). Encyklopedia duchów i demonów (przeł. K. Kurek). Warszawa: Bellona.

CARROL, N. (2004). Filozofia horroru albo paradoksy uczuć (przeł. M. Przylipiak). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

„Demon”: Marcin Wrona zszedł do piekła i zrobił o tym film. Rozmowa Pawla T. Felisa z

Itayem Tiranem, Pozyskano z: http://wyborcza.pl/1,75410,19030931,demon-marcin-wrona-zszedł (dostęp: styczeń 2018r.).

LUBELSKI, T. (red.) (2003), Encyklopedia kina. Kraków: Biały Kruk.

GROSS, N. (2002). Film żydowski w Polsce. Kraków: Rabid.

HAS-TOKARZ, A. (2010). Horror w literaturze współczesnej i filmie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

HALTOF, M. (1992). Kino lęków. Kielce: Szumacher .

MARSZAŁEK, R. (red.) (1994). Historia filmu polskiego. T. 6, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Ostaszewski, J. (red.) (1999), Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. Kraków:Wyd. Baran i Suszczyński.

KĘPIŃSKI, A. (1977). Lęk. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

MARCELA, M. (2015). Monstruarium nowoczesne. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

MARZEC, A. (1996). Ze słowa na obraz. Lektury szkole na ekranie. Kraków:Impuls .

MICKIEWICZ, A. (1955). Dzieła (Wydanie Jubileuszowe). T. 8, Warszawa:Czytelnik .

MICKIEWICZ, A. (1951). Wybór pism. Warszawa: Książka i Wiedza.

HENDRYKOWSKA, M., Hendrykowski, M. (2001). Przemoc na ekranie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

SMITH, M. (1996). Zaangażowanie widza w postać, (przeł. J. Mach). W: J. Ostaszewski (red.), Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.

TURNER, A. K. (2004). Historia piekła, (przeł. J. Jarniewicz). Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism