Nieznany dramat Henryka Sienkiewicza

Marek Dybizbański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.060

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, 2015. T. XVII. Opracował zespół pod kierunkiem Dobrosławy Świerczyńskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Budrewicz, Tadeusz 1999 „Na jedną kartę”. Początek czy koniec epoki?. W: Ewa Ihnatowicz (red.). Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Warszawa: Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bujnicki, Tadeusz 1967. „Sienkiewicza Na jedną kartę (na tle pozytywistycznego dramatu mieszczańskiego)”. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej V: 34–54.

[Henkiel, Dionizy] -x- 1881. „Teatr” [„Na jedną kartę”. Dramat w 5-ciu aktach przez Henryka Sienkiewicza (Litwosa)]. Gazeta Polska 46: 3.

[Henkiel, Dionizy] -x- 1882. „Teatr” [Wczoraj wieczorem grano obrazek dramatyczny Sienkiewicza pt.: „Czyja wina?”…]. Gazeta Polska 90: 3.

Kaszewski, Kazimierz 1882. „Przegląd teatralny”. Kłosy 878: 263.

Krzemiński, Stanisław 1882. „Przegląd teatralny”. Bluszcz 26: 204–205.

Krzyżanowski, Julian 2012. Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzupełniła i opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ratajczakowa, Dobrochna 2006. W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom I. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sienkiewicz, Henryk 1901. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. XXXVI. Na jedną kartę. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.

Sienkiewicz, Henryk 2007. Listy. Tom I-III. Część 1 (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski). Opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sivert, Tadeusz 1982. Warszawskie Teatry Rządowe, W: Tadeusz Sivert, Ewa Heise (red.). Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sobieraj, Tomasz 2014. Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Szweykowski, Zygmunt 1973. Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wzorek, Anna 2005. „Na jedną kartę” Henryka Sienkiewicza – dramat „osnuty na ścieraniu dwóch zasad, dwóch światów”. W: Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska (red.). Studia Sienkiewiczowskie. Tom V. Część 2. Lublin: Tow. im. Henryka Sienkiewicza: Zarząd Główny w Lublinie.

Zg[liński, Daniel] 1882. „Teatr i muzyka”. Nowiny 112: 2–3.
Partnerzy platformy czasopism