Sparta w kulturze polskiej (myśli przy lekturze)

Marian Szarmach

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.058

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska, Marta 2015. Tropy spartańskie w „esejach greckich” Stanisława Vincenza. Notatki z lektury. W: Małgorzata Borowska, Damian Kaja, Maria Kalinowska, Jerzy Speina (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2: Przekroje, syntezy, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Cicero, Marcus Tullius 1904. Scripta quae mansuerunt omnia. Pars IV, vol. I. C. F. W. Mueller (red.). Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri.

Cyceron, Marcus Tullius 1961. Księgi akademickie. O najwyższym dobru i złu. Paradoksy stoików. Rozmowy tuskulańskie. Przełożył W. Kornatowski, J. Śmigaj, komentarzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Danielewicz, Jerzy (red.). Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Elian, Klaudiusz 2005. Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków. Przełożyła i wstępem poprzedziła M. Borowska, przypisami opatrzyła M. Borowska przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Eurypides 2007. Helena, Fenicjanki, Orestes. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Łanowski, przekład przejrzała Janina Ławińska-Tyszkowska. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Eurypides 2017. Alkestis; Medea; Dzieci Heraklesa; Hipolit; Hekabe; Błagalnice; Andromacha; Oszalały Herakles; Trojanki. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert R. Chodkowski. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Halkiewicz-Sojak, Grażyna 2014. Sparta Zbigniewa Herberta. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Herodot 2002. Dzieje. Z języka greckiego przełożył i opracował S. Hammer. Warszawa: Czytelnik.Jastrun, Mieczysław 1978. Podróż do Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kalinowska, Maria 2014. Sparta w dialogach „greckich” dzieł Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego (próba sformułowania pytań). W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kaniecki, Przemysław 2014a. Dwie Sparty. Rozmowa z Ryszardem Kuleszą. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. [Warszawa]: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kaniecki, Przemysław 2014b. Sparta Polonorum. Paradoksy ciągłości i nieciągłości. Rozmowa z Jerzym Axerem. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kaniecki, Przemysław 2015. Przed wiekiem XIX. Kształtowanie się stereotypu Sparty w literaturze staropolskiej. Rozmowa z Aliną Nowicką-Jeżową. W: Małgorzata Borowska, Damian Kaja, Maria Kalinowska, Jerzy Speina (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2: Przekroje, syntezy, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kordos, Alicja, Kordos, Przemysław 2014. Polscy podróżnicy w Sparcie. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. [Warszawa]: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Kulesza, Ryszard 2014. Termopile – w Polsce i na świecie. Próba rekonesansu. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Owczarz, Ewa 2014. Elizy Orzeszkowej klechda o Leonidasie („Gloria victis” na tle utworów pisarki o tematyce antycznej). W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Plutarch 1996. Żywoty sławnych mężów (z żywotów równoległych). Z języka greckiego przełożył i komentarzem opatrzył M. Brożek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Plutarch 2006. Powiedzenia królów i wodzów, powiedzenia spartańskie. Tłum., wstępem i objaśnieniami opatrzyła Katarzyna Jażdżewska. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Speina, Jerzy. 2014. Reminescencje spartańskie w poezji polskiej XX w. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. [Warszawa]: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Wesołowska, Elżbieta 2015. Helena w tradycji antycznej i literaturze polskiej. W: Małgorzata Borowska, Damian Kaja, Maria Kalinowska, Jerzy Speina (red.) 2015, Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2: Przekroje, syntezy, konteksty. [Warszawa]: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Wieniewski, Ignacy 1980. Pisma wybrane. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy.
Partnerzy platformy czasopism