Estetyka niefinalności i poetyka powieści: powieść i groteska

Natan Tamarczenko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.055

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin, Michaił Michajłowicz 1965. Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura sriedniewiekowja i Rieniessansa. Moskwa: Chudożestwiennaja litieratura.

Bachtin, Michaił Michajłowicz 1975. Woprosy litieratury i estietiki. Moskwa: Chudożestwiennaja litieratura.

Bachtin, Michaił Michajłowicz 1997. Sobranije soczinienij. T. 5. Moskwa: Jazyki sławianskich kultur.

Kiraj, Djuła. 1974. „Dostojewskij i niekotoryje woprosy estietiki romana”. W: Dostojewskij. Matieriały i issledowanija. T. 1. Leningrad: Izdatielstwo «Nauka».

Małczyński, Bartosz, Rafał Włodarczyk (red.) 2006. Do Bachtina i dalej. Wrocław: „Aporie”, Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego.
Partnerzy platformy czasopism