Z przedwojennych podróży Anny Kowalskiej po Grecji. Wokół "Opowiadań greckich" i spuścizny rękopiśmiennej

Przemysław Kaniecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.052

Abstrakt


Rękopisy Dzienników Anny Kowalskiej, dotychczas niewydane w całości, zawierają wiele opisów podróży – np. do Skandynawii przed II wojną światową, do ZSRR na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Nie zawierają jednak opisów przedwojennych wyjazdów do Grecji i Włoch. Okazuje się jednak, że pewne fragmenty dzienników – lub zapiski pokrewne dziennikowym – znajdujemy pośród materiałów warsztatowych Opowiadań greckich (wyd. po wojnie). Książka ma wyraźny profil typowy dla literatury przedwojennej (psychologizm), sposób pracy autorki – przerabianie materiału zmierzające do kondensacji opisu i wydobywania rysów psychologicznych postaci – jest widoczny również w zachowanych redakcjach niektórych utworów. Materiały te, tak jak zapiski typowo dziennikowe w teczce z rękopisami Opowiadań, jak również niewykorzystane w książce próbki prozatorskie – tj. prawdopodobnie na bieżąco notowane, już w formie beletrystycznej, wrażenia z podróży – mogą być uznane za swoisty substytut zniszczonych albo niesporządzonych nigdy relacji z wyjazdów Kowalskiej do Grecji.


Słowa kluczowe


rękopis; Grecja; podróż; dziennik; Anna Kowalska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia

Kowalska ML 2146 = Kowalska, Anna (1924–1937). [Dzienniki]. Archiwum Anny Kowalskiej (nr inw. ML 2146, t. I: k. luźne, 3 zeszyty, część zeszytu; t. II: zeszyt 7). Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Kowalska ML 2128 = Kowalska, Anna (między 1933–1949). [Opowiadania greckie]. Archiwum Anny Kowalskiej (nr inw. ML 2128). Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

[Egzemplarz książki Opowiadania greckie Anny Kowalskiej, wyd. II, 1956]. Księgozbiór Kazimierza Wierzyńskiego (sygn. Wierz 176). Biblioteka Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Publikacje

Bartelski, Lesław Marian 1957. „Z Anną Kowalską rozmawia Lesław Bartelski”. Nowa Kultura 31: 3, 7.

Bart[elski], L[esław] M[arian] 1959. „Historia i współczesność”. Świat 31: 18.

Bratkowski, Stefan 1960a. „Fiasco nagrody Hemingway’a”. Dookoła Świata 5: 10–11.

Bratkowski, Stefan 1960b. „Jeszcze raz Hemingway”. Dookoła Świata 9: 2.

Dąbrowska, Marja [!] 1960. „List od Marii Dąbrowskiej”. Dookoła Świata 8: 2.

Garlicki, Andrzej 2008. „Uzupełniając Marię Dąbrowską”. Polityka, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/277550,1,recenzja-ksiazki-anna-kowalska-dzienniki-1927-1969.read [23.01.2018].

Hartwig, Julia 2008. „Przeciw sobie. O Dziennikach Anny Kowalskiej”. Przedmowa do: Anna Kowalska. Dzienniki 1927–1969. Wybrał, z rękopisu do druku przygotował, przypisami opatrzył Paweł Kądziela. Przedmowa Julia Hartwig. Warszawa: Iskry.

Jackiewicz, Aleksander 1950. „Książki wczorajsze”. Kuźnica 7: 7.

Jastrun, Mieczysław 1978. Podróż do Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kijowski, Andrzej 1950. „Przygody archeologa”. Wieś 9: 5.

Kordaczuk, Wiesława (oprac. i red.) 2017. Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. T. 5: Sygnatury 2001–2180. Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego. Warszawa.

Korzeniewska, Ewa (red.) 1964. Kowalska Anna. Hasło w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod redakcją… T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kowalscy, Anna i Jerzy 1937. „Dwie sztuki”. Sygnały 34: 7.

Kowalska, Anna 1938. „Rekruci z wyspy Paros”. Filomata 100: 438–453.

Kowalska, Anna 1956. Opowiadania greckie. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik.

Kowalska, Anna 1958. Fragmenty dzienników. W: Anna Kowalska. Nimfa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kowalska, Anna 1966. Trzy boginie. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik.

Kowalska, Anna 1975. Czas oswojony (przedmowa). W: Maria Dąbrowska. Przygody człowieka myślącego. T. 1. Warszawa: Czytelnik.

Kowalska, Anna 2008. Dzienniki 1927–1969. Wybrał, z rękopisu do druku przygotował, przypisami opatrzył Paweł Kądziela. Przedmowa Julia Hartwig. Warszawa: Iskry.

Kowalski, Jerzy 1936. „Dziennik podróży greckiej”. Sygnały 23: 6.

Kowalski, Jerzy 1937. „Byłem na Eubei”. Sygnały 25: 5.

Lichniak, Zygmunt 1950. „Dramat fatalistyczny”. Dziś i Jutro 8: 7.

„Nagroda literacka Hemingway’a” 1959. Tygodnik Powszechny 51: 6.

Rodak, Paweł 2011. Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Speina, Jerzy 1998. Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej. Toruń.

Speina, Jerzy 2014. Reminiscencje spartańskie w poezji polskiej XX wieku. W: Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk (red.). Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Z[awadzka], J[oanna] 1996. Kowalska Anna. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 4. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Żukrowski, Wojciech 1950. „W zwierciadełku”. Tygodnik Powszechny 32: 6.
Partnerzy platformy czasopism