Sens i pojęcie „emigracji wewnętrznej” – przypadek niemiecki

Leszek Żyliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.013

Abstrakt


---

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Emigracja wewnętrzna. Postawy, motywacje, dylematy 2017. Wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Mann, Thomas, Frank Thiess, Walter von Molo 1946. Ein Streitgespräch über die äußere und die innere Emigration. Dortmund: Druckschriften-Vertriebsdienst.

Orłowski, Hubert 1975. Literatura w III Rzeszy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Orłowski, Hubert 2017. Wprowadzenie. W: Hubert Orłowski (wstęp i opracowanie). Emigracja wewnętrzna. Postawy, motywacje, dylematy. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Partnerzy platformy czasopism