Literatura, czyli wspólnota

Mirosława Radowska-Lisak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.012

Abstrakt


---

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonik, Dominik 2014. Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego. Kraków: Universitas.

Long, Elizabeth 2015. „O społecznej naturze czytania”. Tłum. Maciej Maryl. W: Grzegorz Jankowicz, Michał Tabaczyński. Socjologia literatury. Antologia. Kraków: Korporacja Ha!art.

Łukaszyk, Ewa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga (red.) 2016. Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Rodak, Paweł 2009. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zumthor, Paul 2010. „Pamięć i wspólnota”. Tłum. Maciej Abramowicz. W: Literatura ustna. Wyb. Przemysław Czapliński. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.
Partnerzy platformy czasopism