Piekło XIX-wiecznych przemian. Henryk Sienkiewicz o kolei, fabrykach i kopalniach

Piotr Kulpa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.010

Abstrakt


---

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski, Stanisław 1990. Współczesna powieść polska. W: Stanisław Brzozowski. Eseje i studia o literaturze. T. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jedlicki, Jerzy 2000. Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności. Warszawa: „Sic!”.

Kłosińska, Krystyna 1988. Powieści o „wieku nerwowym”. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Kraszewski, Józef Ignacy 1866. Kartki z podróży 1858–1864 r. T. 1. Warszawa: G. Sennewald.

Łaniec, Stanisław 1974. Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym. Warszawa: Książka i Wiedza.

Nycz, Ryszard 2006. „O nowoczesności jako doświadczeniu – uwagi na wstępie”. W: Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska (red.). Nowoczesność jako doświadczenie. Kraków: Universitas.

Osterhammel, Jürgen 2013. Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Przeł. Izabela Drozdowska-Broering. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sienkiewicz, Henryk 1950. „Sprawy bieżące”. W: Henryk Sienkiewicz. Dzieła. T. 47. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1953. „Dwie drogi”. W: Henryk Sienkiewicz. Humoreski z teki Worszyłły. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1976a. „Bartek Zwycięzca”. W: Henryk Sienkiewicz. Nowele. T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1976b. „We mgle”. W: Henryk Sienkiewicz. Nowele. T. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1976c. „Na jasnym brzegu”. W: Henryk Sienkiewicz. Nowele. T. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1977. Listy. T. 1, cz. 1. Oprac. Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1987. Listy z podróży do Ameryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1996. Listy. T. 2, cz. 1. Oprac. Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 2007. Listy. T. 3, cz. 1. Oprac. Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sobieraj, Tomasz 2012. Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Tomasik, Wojciech 2007. Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomasik, Wojciech 2014. Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Schivelbusch, Wolfgang 1979. Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Ullstein.
Partnerzy platformy czasopism