No 9 (2017)

Spis treści

Artykuły

Anna Wardzińska
PDF
7-31
Тадеуш T. Кручковский
33-55
Oleksandr Avramchuk
PDF
57-79
Marcin Wolniewicz
PDF
81-94
Andrzej Wierzbicki
PDF
95-118
Wojciech Kapica
PDF
119-154
Tomasz Ochinowski
PDF
155-180

Artykuły recenzyjne

„Historyk i władza” – z Mychajło Hruszewskim o korelacjach między polityką i historią
Julita Zielińska
PDF
181-188

Materiały

Cierpienia młodego marksisty na Uniwersytecie Jagiellońskim (1950). Tadeusza Mariana Nowaka listy do władz Polski Ludowej
Tadeusz Paweł Rutkowski
PDF
189-222

Recenzje

Recenzje
 
PDF
223-228
Rekomendacje „Klio”
Zbigniew Romek
PDF
229-235


Partnerzy platformy czasopism