Vol 16, No 1 (2011)

Spis treści

Artykuły

Zbigniew Osiński
3-16
Danuta Konieczka-Śliwińska
PDF
17-42
Agnieszka Wieczorek
PDF
43-76
Tomasz Chrzanowski
PDF
77-94
Małgorzata Strzelecka
PDF
95-120
Radosław Bugowski
PDF
121-138

Dyskusja

Historia – Polityka – Edukacja
Stanisław Roszak
PDF
139-148
Polityka a szkolna edukacja historyczna
Joannna Wojdon
PDF
149-168
Wspołcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki historycznej na kształt podręcznikow szkolnych
Jolanta Michałek
PDF
169-182
Rycerze spod Grunwaldu bohaterami lokalnej edukacji historycznej. Zyndram z Maszkowic – studium przypadku
Grzegorz Chomicki
PDF
183-220

Recenzje

Odpowiedź na recenzję Jana Wroniszewskiego Między historią a historią gospodarczą
Piotr Guzowski
PDF
221-232
Agnieszka Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX w., Warszawa 2009, ss. 314
Aneta Niewęgłowska
PDF
233-240
Sławomir Brzozecki, Misje ludowe dominikanow prowincji litewskiej 1751–1826, Lublin 2009
Agnieszka Wieczorek
PDF
241-246
Edukacja historyczna w szkole: teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 401
Małgorzata Strzelecka
PDF
247-251
Peck Anna, Konstruowanie historii. Prezentacja i percepcja Polski w amerykańskich podręcznikach akademickich i szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2010, ss. 199
Jolanta Michałek
PDF
251-257
Sadowski Wojciech, Państwo i władca w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli wojewodztwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, Lublin–Radzyń Podlaski 2008, ss. 202
Joannna Matyasik
PDF
257-265
Margaret MacMillan, Th e Uses and Abuses of History, Profi le Books, London 2009
Magdalena Śnieć
PDF
265-271
Adrian Goldsworthy, Antony and Cleopatra, Yale University Press, New Haven & London 2010, ss. 470
Lucyna Kostuch
PDF
271-275
Daria Janiszewska, Wojna domowa w Rzymie w latach 193–197, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 231
Karol Kłodziński
PDF
275-280

Noty bibliograficzne

Noty bibliograficzne
Wiesława Duży
PDF
281
Noty bibliograficzne
Wiesława Duży
PDF
281
Noty bibliograficzne
Wiesława Duży
PDF
282

Kronika naukowa

Konferencja „Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej” Toruń, 10–11 września 2010 r.
Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek
PDF
283-287
Konferencja: Seuche und Mensch. Herausforderung in den Jahrhunderten (Zaraza i człowiek – wyzwania przez wieki), Rostock, 29–31 października 2010 r.
Franz David Matzek
PDF
288-296
Program edukacyjny Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii. Relacja z działań prowadzonych w latach 2009–2010
Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki
PDF
297-305


Partnerzy platformy czasopism