Vol 19, No 4 (2011)

Spis treści

Artykuły

Hanna Appel
PDF
3-26
Tomasz Kempa
PDF
27-54
Jan Paweł Wiśniewski
PDF
55-80
Jarosław Jastrzębski
PDF
81-108
Mirosław Kłusek
PDF
109-124
Jarosław Kłaczkow
PDF
125-154

Dyskusja

Materiały po panelu dyskusyjnym poświęconym książce Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego „Wspołczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka”
Tomasz Falkowski
PDF
155-157
O historii jako dekonstruowaniu tożsamości. Filozofi czny głos w dyskusji
Aleksandra Derra
PDF
158-161
Aneta Niewęgłowska
PDF
162-165
Historia kobiet bez historii kobiet? O konsekwencjach nadmiernej politycyzacji historii kobiet
Wojciech Piasek
PDF
166-169
Glosa do prawdy historii kobiet
Jacek Kowalewski
PDF
170-175
Historia kobiet jako zaangażowanie poznawcze i obywatelskie
Maciej Bugajewski
PDF
176-180
Głos w dyskusji o historii kobiet
Maria Solarska
PDF
181-192

Recenzje

Danuta Musiał
PDF
193-196
Krzysztof Nawotka, Alexander the Great, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, ss. 440
Ryszard Kulesza
PDF
196-199
Przemysław Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646, Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton, ss. 507
Mikołaj Tomaszewski
PDF
199-203
Henryk Litwin, Równi do równych: kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiG, ss. 193
Mikołaj Tomaszewski
PDF
203-206
Ewangelicy w Toruniu (XVI–XX w.), red. Jarosław Kłaczkow, Toruń 2011, ss. 502
Adam Kwiatkowski
PDF
206-210

Noty bibliograficzne

Noty bibliograficzne
Wiesława Duży
PDF
211-216

Kronika naukowa

III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Archiwistyka między rożnorodnością a standaryzacją, Toruń, 17–18 listopada 2011
Magdalena Niedźwiedzka, Katarzyna Pepłowska
PDF
217-228


Partnerzy platformy czasopism