Vol 17, No 2 (2011)

Spis treści

Artykuły

Iwona Pietrzkiewicz, Michał Rogoż
3-26
Tomasz Latos
PDF
27-40
Grażyna Gzella
PDF
41-54
Janusz Kostecki
PDF
55-70
Henryk Bałabuch
PDF
71-96
Grażyna Wrona
PDF
97-112
Jacek Gzella
PDF
113-124
Krzysztof Woźniakowski
PDF
125-142

Materiały

„Wysoce demoralizująca i pornografi czna” inicjatywa wydawnicza. Obrona moralności publicznej a wolność słowa w międzywojennym Grudziądzu
Marcin Żynda
PDF
143-148

Recenzje

Karol Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana, Toruń 2011, ss. 140
Artur Ryszard Jęcka
PDF
149-151
„Niewygodne dla władzy”. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod redakcją Doroty Degen i Jacka Gzelli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 592
Dorota Kamisińska
PDF
151-157
Kat z Listy Schindlera. Zbrodnie Amona Leopolda Gotha, tłumaczenie Dariusz Salamon, Wydawnictwo Znak, Krakow 2010
Sylwia Grochowina
PDF
158-164
Martin Greschat, Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945–2005), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2010, ss. 245 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, IV/2)
Olgierd Kiec
PDF
165-168
Markus Krzoska (Hg.), Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, Munchen 2010, s. 246 (Polono-Germanica 5, Schriften der Kommission fur die Geschichte der Deutschen in Polen e.V.)
Olgierd Kiec
PDF
168-173
Katarzyna Kuras, Wspołpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Krakow 2010, ss. 365
Joanna Orzeł
PDF
173-175
Tomasz Chrzanowski, Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795–1830, Olsztyn 2009, ss. 332
Beata Bawej-Lisiecka
PDF
175-178
Tomasz Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, ss. 631
Lech Walkiewicz
PDF
178-183
G. D. Feldman, O. Rathkolb, T. Venus, U. Zimmerl, Osterreichische Banken und Sparkassen im Nationalsoziaismus und in der Nachkriegszeit. Erste Band Creditanstalt–Bankverein. Zweiter Band Regionalbanken, Landerbank und Zentralsparkasse, Munchen 2006
Mirosław Kłusek
PDF
184-188

Noty bibliograficzne

Noty bibliograficzne
Wiesława Duży
PDF
189-194

Kronika naukowa

Joanna Edwarczyk
PDF
195-197


Partnerzy platformy czasopism