M. Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235 – 395., London – New York 2017.

Tomasz Sińczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.014

Abstrakt


Studia poświęcone wojskowości rzymskiej cieszą się niesłabnącą popularnością. Wielu historyków stara się zbadać fenomen funkcjonowania armii Imperium Romanum zarówno w okresie Republiki jak i Cesarstwa. Duże zainteresowanie armią starożytnych Rzymian wynika zarówno z bogactwa źródeł pisanych jak i z obszernego materiału archeologicznego, jakim dysponuje współczesna nauka. Wraz ze stopniowym umacnianiem się władzy centralnej w czasach późnego Cesarstwa zmieniał się również charakter relacji łączących augusta z jego wojskiem.  Nie dziwi więc, że próba nakreślenia wzajemnych stosunków łączących machinę wojenną imperium z jego władcą w dynamicznym okresie przemian jakim bez wątpienia był czas późnej starożytności, doczekała się  odrębnego opracowania.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism