Recenzja książki: Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2017, ss. 518

Michał Norbert Faszcza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.012

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism