Recenzja książki: Stanisław Adamiak Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533 – 698), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (Miscellanea Historiae Pontificae, vol 68), ss. 192,

Szymon Olszaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S. Bralewski, Imperatorzy późnego Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, Łódź 1997 (Byzantina Lodziensia, vol. 1)

G. Dagron, Kościół bizantyński i cesarstwo bizantyńskie między najazdami a ikonoklazmem (VII – poczatek VIII wieku), (w:) G. Dagron, P. Riché, A Vauchez, Biskupi, mnisi i cesarze 610 – 1054, Warszawa 1999 (Historia chrześcijaństwa, tom 4), s. 17 – 85

D. Hunt, The Church as a Public Institution, (w:) The Cambridge Ancient History, vol. XIII: The Late Empire a.d. 337 - 425, ed. Av. Cameron, P. Garnsey, Cambridge, New York, Melbourne 1998, 238 – 276

A. Leone, Changing Townscapes in North Africa from Late Antiquity to the Arab Conquest, Bari 2007, (Munera, vol. 28)

C. Lepelley, Saint Léon le Grand et l’église maurétaniene: primauté romaine et autonomie africaine Au Ve siècle, w: Idem, Aspects de l’Afrique Romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari 2001 (Munera. Studi storici Sulla Tarda Antichità, vol. 15), s. 415 - 431

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1993


Partnerzy platformy czasopism