Straty materialne Kościoła ewangelickiego na obszarze rejencji gąbińskiej w czasie pierwszej wojny światowej

Marek Jodkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.007

Abstrakt


W Prusach Wschodnich aż 31 diecezji doznało strat materialnych w trakcie pierwszej wojny światowej. W rejencji gąbińskiej 80 parafii ucierpiało z powodu działań militarnych, z czego znaczne szkody i zniszczenia odnotowano w 56 wspólnotach duszpasterskich. Wartość strat materialnych dotyczących inwentarza nieruchomego na tym obszarze wynosiła 1 546 997 marek. Bezpowrotnie zniszczono 7 kościołów i 8 plebanii (stan z listopada 1917 r.). Uszkodzeniu uległy 64 świątynie oraz 72 plebanie. Wojna pochłonęła również 51 budynków gospodarczych należących do plebanii. Szacunkowa wartość państwowej rekompensaty za straty dotyczące inwentarza nieruchomego wynosiła 836 425 marek. 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 76 Kultusministerium IX, Sekt. 2, Nr. 9, Bd. 1.

Aus der Provinz, "Evangelisches Gemeindeblatt" 1915, nr 30, s. 131.

Dethlefsen R., Bericht des Provinzialkonservators über seine Tätigkeit, [w:] Bericht des Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen über seine Tätigkeit im Jahre 1915, Königsberg 1916, s. 3-10.

Hubatsch W., Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd. 1, Göttingen 1968.

Jasiński G., Kościół ewangelicki w Prusach Wschodnich w latach 1817-1918, [w:] W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. 2, Tereny dawnych Prus Książęcych, red. J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki, Toruń 2017, s. 139-245.

Der kirchliche Wiederaufbau Ostpreußens, "Gustav-Adolf-Bote für Ostpreußen" 1918, nr 1-2, s. 5-11.

Der kirchliche Wiederaufbau Ostpreußens. Bericht über die Sitzung des Königl. Konsistoriums der Provinz Ostpreußen am 28. Juni 1916 mit den Superintendenten aus dem Zerstörungsgebiet der Provinz, Königsberg 1916.

Die Kriegsschäden der Ostpreußischen Kirchengemeinden, "Evangelisches Gemeindeblatt" 1917, nr 50, s. 299-300.


Partnerzy platformy czasopism