Sprawozdanie z konferecji "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku

Joanna Nieznanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.053
Partnerzy platformy czasopism