Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

Waldemar Bukowski, Jan Wroniszewski, Maciej Zdanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.048

Abstrakt


W ostatnich latach podejmowana jest dyskusja o sposobach edycji źródeł historycznych w epoce nowoczesnych technologii komputerowych, które obecnie pozwalają na elektroniczne zobrazowanie źródła i jego udostępnienie w Internecie. Pojawiają się w niej głosy, że dotychczasowe, krytyczne edycje papierowe powinny ustępować edycjom elektronicznym konkretnego źródła lub całych ich zespołów. Takie „edycje” zostałyby odpowiednio opracowane i zindeksowane. Autorzy uważają, że edycje krytyczne i edycje elektroniczne to dwa różne i równie potrzebne sposoby udostępniania źródła historycznego. Uważają jednak, że w przypadku źródeł średniowiecznych żadna edycja elektroniczna nie zastąpi tradycyjnej edycji krytycznej, w jakiejkolwiek formie (papierowej czy elektronicznej) ta ostatnia miałaby być zaprezentowana. Przedmiotem artykułu jest zatem wieloletni projekt krytycznej, tradycyjnej edycji najstarszych średniowiecznych ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Zespół tych ksiąg liczy około 100 jednostek archiwalnych. Dotychczas opublikowano w XIX w. część ksiąg z lat 1374–1400 oraz obszerny wybór z ksiąg piętnastowiecznych. W 2012 roku autorzy opublikowali jedną księgę z lat 1394–1397. Obecnie planowana jest publikacja kilkunastu kolejnych ksiąg z lat 1394–1430. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Słowa kluczowe


edycje źródeł; księgi sądowe ziemskie i grodzkie; średniowiecze; Małopolska; Kraków; Sandomierz

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism