Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii

Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.046

Abstrakt


Majorat Kacice w Królestwie Polskim otrzymał od cara jako donację Dymitr Nikołajewicz Nabokow, późniejszy rosyjski minister sprawiedliwości i przedstawiciel znanej ziemiańskiej rodziny. Po nim Kacice odziedziczył syn Dymitr Dymitrowicz, ojciec słynnego kompozytora Nikolasa i stryj równie słynnego pisarza Władimira. W sierpniu 1914 roku strzelcy dowodzeni przez Józefa Piłsudskiego dokonali symbolicznej rekwizycji Kacic w imieniu nieistniejącego rządu narodowego, równie symbolicznie mszcząc się na Rosjanach za krzywdy uczynione Polsce. W majątku Polacy przeprowadzili rekwizycje koni i broni wykorzystywanych następnie do walki przeciwko armii rosyjskiej. Tekst jest studium przypadku, które posłużyło autorom do przedstawienia skomplikowanych relacji między Polakami i Rosjanami.


Słowa kluczowe


rodzina Nabokowów; strzelcy Piłsudskiego; Kacice; mikrohistoria; makrohistoria; relacje Polaków i Rosjan; pierwsza wojna światowa

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism