Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.043

Abstrakt


Nowa Nieszawa, lokowana nad Wisłą na pograniczu polsko-krzyżackim po 1423 roku, jawi się jako prężnie rozwijający się pod względem gospodarczym i politycznym ośrodek miejski. Dzięki swojej lokalizacji na trasie niezwykle istotnego szlaku handlowego, a także w najbliższym sąsiedztwie państwa krzyżackiego przyciągała przedsiębiorcze jednostki, przede wszystkim kupców i rzemieślników różnej narodowości, a także zbiegów z pobliskiego państwa krzyżackiego. Funkcjonowanie Nowej Nieszawy jest tym bardziej godne zainteresowania, że pozycja tego ośrodka ukształtowała się w dość ograniczonych ramach czasowych: jego lokację od zrównania z ziemią dzielił odstęp nieco mniej niż czterech dekad. Należy jednak podkreślić, że swój fenomen Nieszawa zawdzięczała przede wszystkim niezwykle korzystnej lokalizacji na pograniczu dwóch państw.

 

 Nowa Nieszawa, chartered on the Vistula river on the Polish and Teutonic border after 1423, seems to have been a rapidly growing town in economic and political terms. Its location along an extremely important trade route as well as in the direct vicinity of the State of the Teutonic Order, caused that Nowa Nieszawa attracted enterprising individuals mostly merchants and craftsmen of various ethnic backgrounds as well as fugitives from the nearby Teutonic Order’s State. The functioning of Nowa Nieszawa is all the more worthy of attention as the position and importance of this town was formed in quite a constrained timeframe: the time span between granting the town with the charter and razing it to the ground took a little less than four decades. There is no doubt, that Nieszawa’s phenomenon is a result of favourable location the city on the border between the two countries.


Słowa kluczowe


Nowa Nieszawa; 15th century; border; Kingdom of Poland

Pełny tekst:

PDF (English)
Partnerzy platformy czasopism