Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956–1989, Liberian, Kraków 2015, ss. 295

Piotr Perkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.039

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism