Szlachta w miastach Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII wieku

Andrij Zajac

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.033

Abstrakt


W artykule omówiono miejsce i rolę przedstawicieli stanu szlacheckiego w życiu ośrodków miejskich badanego regionu. Przedstawiono zarówno tych jego członków, którzy przybywali do miast na czasowe pobyty, jak i mieszkających tam stale. Zwłaszcza ci drudzy uczestniczyli aktywnie w życiu ośrodków miejskich, przede wszystkim w sferze gospodarczej, prowadząc liczne interesy i operacje finansowe, pożyczając pieniądze i zaciągając zobowiązania fiskalne. Często sprawowali też urzędy zarządców w miastach prywatnych czy wójtów i landwójtów w miastach królewskich. Stosunki z przedstawicielami mieszczaństwa prowadziły do wielu spięć i konfliktów wszczynanych przez obydwie grupy, przy zdecydowanej przewadze szlachty. Tak samo kształtowały się stosunki z Żydami. Podano w pracy wiele przykładów takich konfliktów. Ukazano też okoliczności migracji szlachty do miast zarówno królewskich, jak i prywatnych, jej tam działalności oraz niechętnej mieszczaństwu postawy.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism