Szlachta w Krośnie (XVI–pierwsza połowa XVII wieku)

Franciszek Leśniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.028

Abstrakt


W artykule pokazuję formy obecności szlachty w Krośnie, w mieście usytuowanym na styku trzech kultur – polskiej, ruskiej i węgierskiej. Występującą w nim szlachtę, o różnym stopniu zamożności i pozycji społecznej, przedstawiam jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, w tym ich dzierżawców, mieszkańców stałych lub obecnych w mieście czasowo, uczestników życia gospodarczego i społecznego miasta. Zajmuję się też małżeństwami szlachecko-mieszczańskimi oraz karierami niektórych rodzin – wiodącymi od stanu mieszczańskiego do stanu szlacheckiego. Piszę o powiązaniach mieszczaństwa ze szlachtą obcego pochodzenia – głównie węgierską.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism