Retoryka i utopia. Ludwik Królikowski: studium struktury myśli

Piotr Kuligowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2016.017

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na strukturze myśli Ludwika Królikowskiego. W pierwszej części autor rekapituluje aktualny stan badań oraz wskazuja, że wielu badaczy miało problemy z kategoryzacją myśli Królikowskiego. W drugiej części autor artykułu pokazuje, że religijne metafory w koncepcjach Królikowskiego miały służyć zwiększeniu ich politycznej efektywności, ale ostatecznie te środki ekspresji stały się nie tyle retoryką, ile metaforą absolutną. Zbadano przy tym utopijną retorykę Królikowskiego w zakresie innowacyjności form stosowanych dla tego typu wyobrażeń. Na przykład, nie dzielił on idealnego świata na sferę natury i sferę kultury, tylko starał się ukazać siły natury jako współdziałające z ruchami społecznymi.

Słowa kluczowe


Ludwik Królikowski, socjalizm, utopia, Wielka Emigracja

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism