Vol 125, No 4 (2018)

Spis treści

Grzegorz Pac
PDF
815-859
Rozalia Kosińska
PDF
861-899
Jerzy Gaul
PDF
901-932

Recenzje

Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki
Bartosz Kaliski
PDF
933-937
E. Buchberger, Shifting Ethnic Identities in Spain and Gaul, 500–700. From Romans to Goths and Franks
Robert Kasperski
PDF
937-943
Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich, hrsg. von M. Becher
Zbigniew Dalewski
PDF
943-948
D. Zupka, Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty (1000–1301)
Agnieszka Bartoszewicz
PDF
948-953
C. Grigson, Menagerie. The History of Exotic Animals in England 1100–1837
Konrad Bielecki
PDF
953-958
Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.), hrsg. von K. Görich, M. Wihoda
Michał Tomaszek
PDF
958-964
A. Filipek-Misiak, W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach
Monika Juzepczuk
PDF
964-968
Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV–XXI w.), red. nauk. A. Czarniecka, P. Deles, A. Sołtys
Mikołaj Getka-Kenig
PDF
968-976
A. Pečar, D. Tricoire, Falsche Freunde. War die Aufklärung wirklich die Geburtsstunde der Moderne?
Maciej Janowski
PDF
976-980
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 / Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1781, oprac. E. Zielińska, A. Danilczyk
Paweł Zając
PDF
980-984
W. Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku
Joanna Schiller-Walicka
PDF
984-989
E. Lamberts, The Struggle with Leviathan. Social Responses to the Omnipotence of the State, 1815–1965
Tomasz Pudłocki
PDF
989-994
J. Komorowski, Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku. Z przydaniem Ziemi Kijowskiej
Tadeusz Epsztein
PDF
994-997
D. Grabowska-Pieńkosz, Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej
Tomasz Pudłocki
PDF
998-1002
T. Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości
Wojciech Turek
PDF
1002-1007
Rozliczanie totalitarnej przeszłości. Zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości, red. A. Paczkowski
Anna Wolff-Powęska
PDF
1007-1012
K. Woniak, Verdrängen und Wiederentdecken. Die Erinnerungskulturen in den west- und nordpolnischen Kleinstädten Labes und Flatow seit 1945. Eine vergleichende Studie
Mateusz J. Hartwich
PDF
1013-1015
J. Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964
Bożena Witowicz
PDF
1015-1021
E. Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r.
Natalia Jarska
PDF
1021-1027

In Memoriam

Andrzej Wędzki (14 XI 1927 – 13 XII 2017)
Ryszard Grzesik
PDF
1029-1034
Spis treści rocznika CXXV
 
PDF
1035-1041
Spis autorów
 
PDF
1042-1043
Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych
 
PDF
1044-1045
Wykaz skrótów
 
PDF
1047-1049
Tabela transliteracyjna
 
PDF
1050


Partnerzy platformy czasopism