Vol 125, No 3 (2018)

Spis treści

Paweł Szadkowski
PDF
597-631
Jaśmina Korczak-Siedlecka
PDF
633-655
Sylwia Kuźma-Markowska
PDF
657-688

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Replika na polemikę Przemysława Szpaczyńskiego
Edward Opaliński
PDF
689-691
Radosław Budzyński
PDF
693-704

Artykuły recenzyjne i recenzje

Anna Pomierny-Wąsińska
PDF
705-719
Przemysław Wiszewski
PDF
721-733

Recenzje

T. Kruszewski, Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne
Tomasz Jurek
PDF
735-738
M. Badowicz, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku. Produkcja, dystrybucja, konsumpcja
Marian Dygo
PDF
738-743
R. Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569
Lidia Korczak
PDF
743-750
T. Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku
Elmantas Meilus
PDF
750-755
M. Ijäs, Res publica Redefined? The Polish-Lithuanian Transition Period of the 1560s and 1570s in the Context of European State Formation Processes
Edward Opaliński
PDF
756-761
„Biblioteka Epoki Nowożytnej” 4, 2016, 1: Liberum veto, red. U. Kosińska
Jerzy Dygdała
PDF
761-765
D. Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775)
Michael G. Müller
PDF
766-771
J. Deak, Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War
Jan Surman
PDF
772-775
A. Cinciała, Dziennik 1846–1853
Marcin Jarząbek
PDF
775-778
W. Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne
Magdalena Micińska
PDF
779-782
W. Konopczyński, Dziennik 1918–1921
Tadeusz Kondracki
PDF
783-786
Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918– 1920), cz. 1, wyd. E. Długajczyk, M. Skrzypek, cz. 2: Dokumenty dodatkowe, wyd. M. Skrzypek
Grzegorz Gąsior
PDF
787-792
A. Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji
Katarzyna Wrzesińska
PDF
793-797

In Memoriam

Barbara Grochulska (13 X 1924 – 30 IV 2017)
Piotr Ugniewski
PDF
799-802
Edward Potkowski (10 V 1934 – 31 VII 2017)
Jan Tyszkiewicz
PDF
803-805
Wykaz skrótów
 
PDF
807-809
Tabela transliteracyjna
 
PDF
810


Partnerzy platformy czasopism