Better Not at All Than Not Well. A Review of a Biography of Władysław Gomułka

Jerzy Eisler

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.SI.2.06

Abstrakt


Władysław Gomułka was the Polish communist leader who, most probably, played the most important role in the history of Poland. In the years 1943–48 he was the Secretary of the Polish Workers’ Party, and next, from 1956 to 1970, the First Secretary of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party. According to the rule ‘the more power the more responsibility’, which had particular significance in non-democratic systems, Gomułka was responsible or co-responsible for everything good but also for everything bad that happened in Poland during his rule. At the same time he is this Polish communist leader, on whose life and activity over twenty books were published. One of the recent ones was published by Anita Prażmowska. Unfortunately, this is not a successful attempt.

Słowa kluczowe


Władysław Gomułka ‘Wiesław’; communism; Polish United Workers’ Party; Polish Workers’ Party; Anita Prażmowska; biography; communist leadership

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bethell, Nicholas, Gomułka. His Poland and His Communism, London: Longman, 1969.

‘Biuro Polityczne proponuje’, in Andrzej Garlicki, Z tajnych archiwów, Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1993, pp. 336–58.

Departament X MBP: wzorce, struktury, działanie, ed. Konrad Rokicki, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.

Dyskusja o Władysławie Gomułce, Warsaw: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1984.

Działalność Władysława Gomułki. Fakty. Wspomnienia. Opinie, selected and edited by Walery Namiotkiewicz, Warsaw: Książka i Wiedza, 1985.

Eisler, Jerzy, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, 2nd edn, revised and supplemented, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012.

Eisler, Jerzy, Polski rok 1968, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006.

Eisler, Jerzy, ‘Władysław Gomułka’, in idem, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014, pp. 167–251.

Eisler, Jerzy, and Stanisław Trepczyński, Grudzień ’70 wewnątrz ‘Białego Domu’, Warsaw: Colibri, 1991.

Garlicki, Andrzej, ‘Władysław Gomułka o marcu 1968’, Przegląd Historyczny, 84, 1993, 4, pp. 499–518.

Gomułka, Władysław, Pamiętniki, 2 vols, ed. Andrzej Werblan, Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1994.

Gomułka, Władysław, W walce o demokrację ludową, 2 vols, Warsaw: Książka, 1947.

Jaszczuk, Andrzej, Mit gomułkowszczyzny, Warsaw and Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2011.

Kersten, Krystyna, ‘Terror na przełomie wojny i pokoju, lipiec 1944–lipiec 1945’, Aneks, 1988, 51/52, pp. 92–121.

Łopieńska, Barbara N., and Ewa Szymańska, Stare numery, London: Aneks, 1986.

Machcewicz, Paweł, Władysław Gomułka, Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Madajczyk, Piotr, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Ożóg, Maria Ewa, Władysław Gomułka. Biografia polityczna, Warsaw: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1989, vol. 1.

Paczkowski, Andrzej, Trzy twarze Józefa Światły: przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warsaw: Prószyński Media, 2009.

Prażmowska, Anita, Britain and Poland 1939–1943: The Betrayed Ally, Cambridge: Cambridge University Press 1995.

Prażmowska, Anita, Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge: Cambridge University Press, 1987 (subsequent editions: 1989, 2004).

Prażmowska, Anita, Civil War in Poland 1942–1948, New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Prażmowska, Anita, A History of Poland, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2004 (2nd edn 2011).

Prażmowska, Anita, Eastern Europe and the Origins of the Second World War, Basingstoke: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 2000.

Prażmowska, Anita, Poland: A Modern History, London and New York: I. B. Tauris, 2010.

Prażmowska, Anita, Władysław Gomułka, Warsaw: Wydawnictwo RM, 2016.

Prażmowska, Anita, Władysław Gomułka: A Biography, London and New York: I. B. Tauris, 2014 (2nd edn 2016), Communist Lives, vol. 7.

Przeperski, Michał, ‘Anita Prażmowska — “Władysław Gomułka” — recenzja’, Histmag.org, 1 December 2016 〈https://histmag.org/Anita-Prazmowska-Wladyslaw-Gomulka-recenzja-14374〉 [accessed 20 February 2017].

Ptasiński, Jan, Drugi zwrot. Gomułka u szczytu powodzenia, Warsaw: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.

Ptasiński, Jan, Pierwszy z trzech zwrotów, czyli rzecz o Władysławie Gomułce, Warsaw: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

Raina, Peter K., Władysław Gomułka. Życiorys polityczny, London: Polonia Book Fund, 1969.

Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944–czerwiec 1945), ed. Leszek Pietrzak et al., Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004.

Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944–lipiec 1945), ed. Dariusz Iwaneczko, Zbigniew Nawrocki, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005.

Rozmowy polityczne w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (June 1945), ed. Władysław Góra and Aleksander Kochański, Archiwum Ruchu Robotniczego, 9, 1984, pp. 100–55.

Siewierski, Tomasz, ‘Nieudana próba historiograficznej humanizacji’, Nowe Książki, 2017, 4, pp. 74–75.

Spałek, Robert, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warsaw: Zysk i S-ka; Warsaw: Biuro Edukacji Publicznej IPN. Oddział, 2014.

Stępień, Sławomir, ‘Sobór Watykański II i Orędzie Episkopatu Polski do biskupów niemieckich’, in Milenium czy Tysiąclecie, ed. Bartłomiej Noszczak, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006, pp. 40–51.

Syzdek, Eleonora and Bronisław Syzdek, Polityczne dylematy Władysława Gomułki, Warsaw: Czytelnik, 1985.

Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, ed. Tatiana Cariewskaja et al., Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998.

Topyło, Jacek, Departament X MBP w latach 1949–1954: geneza, struktura organizacyjna, metody pracy, Warsaw: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Werblan, Andrzej, Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR, Warsaw: Książka i Wiedza, 1988.

Władysław Gomułka i jego epoka, ed. Eleonora Salwa-Syzdek and Tadeusz Kaczmarek, Warsaw: Wydawnictwo Studio Emka, 2005.

Władysław Gomułka we wspomnieniach, ed. Bronisław Syzdek, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989.

Zaborny, Piotr, Władysław Gomułka: komunista, narodowiec, państwowiec, Skierniewice: Wydawnictwo Sigma, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism