The First Treachery of the West. On the Book by Andrzej Nowak

Marek Kornat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.SI.2.05

Abstrakt


The Polish-Soviet War (1919–20) is one of the key events in the process of implementation of the Versailles order in Eastern Europe. Having saved the Versailles deal, the war gave the nations of Central and Eastern Europe an extremely valuable opportunity, for twenty years, to decide about themselves and build their own nation states on the remnants of three empires, which disintegrated in the aftermath of the geopolitical revolution brought by the Great War (1914–18). From the very beginning, the West did not understand the geopolitical significance of the Polish-Soviet War, seen as a local conflict of two countries, triggered by ‘Polish imperialism’.

Słowa kluczowe


Versailles deal; Polish-Soviet War 1919–20; Great Britain; appeasement

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


D’Abernon, [Edgar Vincent] Viscount, The Eighteenth Decisive Battle of the World. Warsaw, 1920, London: Hodder and Stoughton, 1931.

Bainville, Jacques, Les conséquences politiques de la paix, Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1920.

Balcerak, Wiesław, ‘Na drodze do wojny. Europa Środkowo-Wschodnia wobec agresji niemieckiej i sowieckiej’, in Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, ed. Andrzej Koryn, Warsaw: Instytut Historii PAN, 1996, pp. 106–16.

Dąbski, Jan, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warsaw: [n. pub.], 1931.

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, ed. Tadeusz Jędruszczak and Maria Nowak-Kiełbikowa, 2 vols, Warsaw: Instytut Wydawniczy Pax, 1989–96.

La Guerre polono-soviétique de 1919–1920. Colloque, ed. Céline Gervais, Paris: Institut d’études slaves, 1975.

Keynes, John Maynard, Economic Consequences of the Peace, London: Macmillan, 1919.

Kornat, Marek, ‘ “Prakatastrofa” Europy czy “wielki przełom w dziejach ludzkości”? (Nad stuletnią rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny)’, Dzieje Najnowsze, 46, 2014, 3, pp. 11–28.

Lloyd George, David, The Truth about the Peace Treaties, 2 vols, London: Gollancz, 1938.

Millerand, Alexandre, ‘Au secours de la Pologne’, Revue de France, 12, 1932, 16, pp. 577–93.

Nitti, Francesco, L’Europe sans paix, Paris: Stock, 1923.

Nowak, Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement, Cracow: Wydawnictwo Literackie, 2015.

Nowak, Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Cracow: Arcana, 2001.

Raïssac, Guy, Un soldat dans la tourmente, Paris: Editions Albin Michel, 1963.

Skrzyński, Aleksander, Poland and Peace, London: Allen & Unwin, 1924.

Smogorzewski, Casimir, La Pologne restaurée, Paris: Gebethner & Wolff, 1927.

Sukiennicki, Wiktor, ‘Balfour a Polska’, Zeszyty Historyczne, 1970, 17, pp. 39–55.

Wandycz, Piotr S., ‘General Weygand and the Battle of Warsaw of 1920’, Journal of Central European Affairs, 19, 1960, 4, s. 357–65.

Wereszycki, Henryk, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Cracow: Znak, 1987.

Zaleski, August, Przemowy i deklaracje, 2 vols, Warsaw: [n. pub.], 1929–31.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism