Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień

Leszek Kuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.08

Abstrakt


Daniel Beauvois (ur. 1938), wybitny francuski badacz dziejów Polski oraz krajów Europy Wschodniej, związany jest z Polską i jej nauką historyczną od końca lat sześćdziesiątych. W centrum jego badań znajdują się byłe obszary wschodnie dawnego przedrozbiorowego państwa polsko-litewskiego, szczególnie ich południowa ukraińska część. Badania te doprowadziły Beauvois do wniosków i przemyśleń znacznie się różniących od tych dominujących w polskiej historiografii oraz do dekonstrukcji tradycyjnego obrazu obecności polskiej na tym obszarze, co wywołało liczne opory po stronie polskiej. Wydana w Polsce w roku 2015 po francusku autobiografia Beauvois ułatwia zrozumienie ewolucji jego poglądów oraz relacji z polskim środowiskiem historycznym.

 

Daniel Beauvois (b. 1938), an outstanding French researcher in the field of history of Poland and Eastern Europe states, has been tied to Poland and its science of history since the late 1960s. His research is focused on the former eastern territories of the pre-partitioned Polish-Lithuanian Commonwealth, especially its southern Ukrainian part. His studies led Professor Beauvois to conclusions and reflections quite different from those dominating in the Polish literature on the subject, and to the deconstruction of a traditional image of the Polish presence in this region; this, in fact, provoked resistance of Polish historians. Professor Beauvois’ autobiography, published in 2015 in French, sheds light on the evolution of his views and relationship with Polish historians.


Słowa kluczowe


slawistyka we Francji po 1945 r.; dzieje Kresów Wschodnich d. Rzeczypospolitej; stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; obraz Polski we Francji po 1945 r.; współpraca polsko-francuska w dziedzinie kutury po 1945 r.; Slavic studies in France after 1945

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beauvois Daniel, Histoire de la Pologne, Hatier, Paris 1995.

Beauvois Daniel, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Organon” 2014, 46 (Special), s. 11–147.

Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, UMCS, Lublin 2011.

Grala Hieronim, Kolonializm alla polacca, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 4, s. 93–117.

Grala Hieronim, Rzeczpospolita szlachecka – twór kolonialny?, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 275–299.

Kieniewicz Stefan, Daniel Beauvois o kresach południowych (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–1863), Paris-Montreux 1985, s. 365), PH 77, 1986, 4, s. 767–775.

Kuk Leszek, Francja i polskie powstania narodowe w XIX wieku, w: Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku, [red.] Łukasz Adamski, Sławomir Dębski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2016, s. 109–137.

Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016.

Pieniądz Aneta, Historycy a teoria postkolonialna – między niewiedzą, odrzuceniem i krytyką, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 105–117.

Po co nam Francja?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, 2 (69), s. 33–60.

Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.

Sowa Jan, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, W.A.B., Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.

Szeptycki Andrzej, Strategiczne partnerstwo Polski i Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego, w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Marcin Florian Gawrycki i in., Scholar, Warszawa 2016, s. 462–475.

Wokół kolonializmu, „Debaty IBI AL” 1, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism