Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae

Baner

Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae

Itinera Spiritualia to rocznik Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, poświęcony teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy, zawierający artykuły w j. polskim i w innych językach.

Stosownie do tożsamości jednostki wydającej rocznik, tematyka dotycząca duchowości karmelitańsko-terezjańskiej spotyka się w Itinera Spiritualia ze szczególną uwagą.

Itinera Spiritualia stanowi narzędzie dla oddających się studiowaniu duchowości oraz dla wszystkich, którzy pragną w innej formie pogłębiać zagadnienia komunii z Bogiem.

Czasopismo adresowane jest zwłaszcza do środowisk naukowych, wspólnot zakonnych, seminaryjnych i innych grup eklezjalnych, ale także do indywidualnych odbiorców, do wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Itinera Spiritualia indeksowana jest w następujących bazach danych:

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum

Vol 10, No 1 (2017)

X tom „Itinera Spiritualia” jako pierwszy w Polsce publikuje dotąd nieznane, a w ostatnich latach odnalezione teksty dwóch świętych. Są to: list św. Teresy od Jezusa z 1576 roku (tłumaczenie i komentarz: J. Nawojowski) oraz dwa młodzieńcze wiersze św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (tłumaczenie i komentarz: J. K. Miczyński). W niniejszym tomie znajdziemy ponadto artykuły poświęcone aktualnym tematom z zakresu duchowości (M. Chmielewski), doktrynie świętych Karmelu (J. W. Gogola, A. Ruszała, L. Wrona) oraz artykuły prezentujące wyniki badań naukowych wykładowców Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (M. Zawada, P. Nyk).

Vol 9, No 1 (2016)

„Itinera Spiritualia” jest rocznikiem naukowym, poświęconym głównie teologii duchowości, wydawanym od 2008 roku przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie. Wśród tematów poruszanych przez autorów IX tomu „Itinera Spiritualia” większość stanowią zagadnienia związane z życiem i nauczaniem św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła (cztery artykuły, w tym trzy obcojęzyczne). Dwa artykuły poświęcone są tematyce rad ewangelicznych - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pozostałe trzy artykuły poruszają tematy aktualne, związane z Rokiem Miłosierdzia, relekturą i ewentualną rewizją Konstytucji Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel oraz z rolą płci (gender) w chrześcijańskim życiu duchowym.


Partnerzy platformy czasopism